70 000 građana/ki potpisalo građansku peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces;
70 000 građana/ki potpisalo građansku peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces;
Kampanja Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ za uvođenje novih tehnologija u izborni proces u BiH je rezultirala sa 70 000 potpisa građanske peticije kojom se traži sprečavanje izbornih krađa i prevara na izborni dan uvođenjem elektronske identifikacije birača/ica i mašina za skeniranje glasačkih listića.
  Preko 60 000 građana/ki za sedam dana potpisalo peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces
Preko 60 000 građana/ki za sedam dana potpisalo peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces
Iz Koalicije „Pod lupom“ poručili: Nastavljamo dalje!
  10 000 građana i građanki za jedan dan potpisalo peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces
10 000 građana i građanki za jedan dan potpisalo peticiju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces
Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ jučer je započela kampanju za uvođenje novih tehnologija u izborni proces u BiH u više od 70 bh. gradova i općina. Peticiju za sprečavanje izbornih krađa i prevara na izborni dan uvođenjem elektronske identifikacije birača/ica i mašina za skeniranje glasačkih listića je za 24 h potpisalo 10 000 građana i građanki.
  U više od 70 bh. gradova i općina pokrenuta peticija za uvođenje novih tehnologija u izborni proces
U više od 70 bh. gradova i općina pokrenuta peticija za uvođenje novih tehnologija u izborni proces
Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ je današnjom konferencijom za medije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine označila početak kampanje za uvođenje novih novih tehnologija u izborni proces u BiH.
  LISTA LOKACIJA ZA POTPISIVANJE GRAĐANSKE PETICIJE U PERIODU OD 15.12.2021. DO 22.12.2021.
LISTA LOKACIJA ZA POTPISIVANJE GRAĐANSKE PETICIJE U PERIODU OD 15.12.2021. DO 22.12.2021.
Građanska peticija za sprečavanje izbornih krađa i prevara na izborni dan uvođenjem elektronske identifikacije birača/ica i mašina za skeniranje glasačkih listića

Ostanite povezani

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa