Koliko para toliko muzike: Stranke sa najviše novca u BiH pobjeđuju na izborima!
Koliko para toliko muzike: Stranke sa najviše novca u BiH pobjeđuju na izborima!
Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' danas je na javnoj prezentaciji u Sarajevu predstavila rezultate analiza u oblasti finansiranja političkih stranaka u BiH sa fokusom na troškove izborne kampanje za Opće izbore 2018. godine.
  Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva otkloniti mogućnost izbornih prevara
Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva otkloniti mogućnost izbornih prevara
U okviru projekta koji finansira Evropska unija Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' jučer je održala Regionalnu konferenciju u Tuzli na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva otkloniti mogućnost izbornih prevara''.
  Kako do slobodnih i poštenih izbora u BiH - Ključni prioriteti za unapređenje izbornog zakonodavstva BiH?
Kako do slobodnih i poštenih izbora u BiH - Ključni prioriteti za unapređenje izbornog zakonodavstva BiH?
12.6.2019. U okviru projekta koji finansira Evropska unija Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' jučer je održala Regionalnu konferenciju u Mostaru na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako do slobodnih i poštenih izbora u BiH - Ključni prioriteti za unapređenje izbornog zakonodavstva BiH?''
  Izmjenama izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH
Izmjenama izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH
23.5.2019. U okviru projekta koji finansira Evropska unija Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' jučer je održala Regionalnu konferenciju u Banja Luci na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH''.
  NAJAVA:  Regionalna konferencija u Banja Luci na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH''
NAJAVA: Regionalna konferencija u Banja Luci na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH''
Regionalna konferencija Koalicije ''Pod lupom'' na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH'' biti će održana 22.5.2019. godine u Skupštini Grada Banja Luka u Banja Luci, sa početkom u 11:00 sati.

Ostanite povezani

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (8)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (2)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa