Prijevremeni izbori započeli mirno: Posmatrači neometano pristupili svim biračkim mjestima u Travniku i Foči (FBiH)
Prijevremeni izbori započeli mirno: Posmatrači neometano pristupili svim biračkim mjestima u Travniku i Foči (FBiH)
Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' obavještava javnost da je na izborni dan u Općini Travnik i Općini Foča (FBiH) angažovala preko stotinu građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog dana koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na svim biračkim mjestima u Travniku i Foči (FBiH) kao i u Općinskoj izbornoj komisiji Travnik i Općinskoj izbornoj komisiji Foča (FBiH). Svim posmatračima Koalicije „Pod lupom“ omogućen je nesmetan pristup na svim biračkim mjestima na koje su bili raspoređeni
  Nestranački posmatrači Koalicije „Pod lupom“ će biti na svim biračkim mjestima na prijevremenim izborima u Travniku i Foči (FBiH)
Nestranački posmatrači Koalicije „Pod lupom“ će biti na svim biračkim mjestima na prijevremenim izborima u Travniku i Foči (FBiH)
Nakon što je donijela odluku o prestanku mandata načelnika Općine Foča (FBiH) i odluku o nemogućnosti preuzimanja mandata za načelnika Općine Travnik, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 18. sjednici, održanoj 02. 02. 2021. godine donijela odluke o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za načelnika/cu Općine Foča (FBiH) i Općine Travnik.
  Koalicija „Pod lupom“: Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba uključivati sve zainteresovane aktere
Koalicija „Pod lupom“: Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba uključivati sve zainteresovane aktere
Koalicija „Pod lupom“: Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba uključivati sve zainteresovane aktere donosioce odluka, izbornu administraciju, akademsku zajednicu i predstavnike civilnog društva.
  TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA
TENDER ZA ANGAŽMAN TRENERA IZ OBLASTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA I ZAGOVARANJA
Centri civilnih inicijativa (CCI) objavljuju poziv za angažman Trenera iz oblasti razvoja javnih politika i zagovaranja u svrhu realizacije treninga razvijanja kapaciteta organizacija civilnog društva na temu razvoja javnih politika i zagovaranja na trogodišnjem projektu STEP kojeg finansira Evropska unija (EU).
  Centralna konferencija Koalicije „Pod lupom“: Godina 2021. treba biti godina izbornih reformi
Centralna konferencija Koalicije „Pod lupom“: Godina 2021. treba biti godina izbornih reformi
Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ organizovala je online centralnu konferenciju „Izborna reforma 2021“ koja je okupila predstavnike/ce Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara BiH, izborne administracije, međunarodne zajednice, predstavnike/ce partnerskih organizacija civilnog društva koje su uključene u nestranačko posmatranje izbora, te izborne posmatrače, predstavnike/ce medija i drugih organizacija.

Ostanite povezani

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (16)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (62)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (34)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (6)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (11)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa