PRELIMINARNA OCJENA IZBORNOG DANA U GRADU MOSTARU
PRELIMINARNA OCJENA IZBORNOG DANA U GRADU MOSTARU
Lokalni izbori u Gradu Mostaru 2020. godine
  Saopćenje za javnost: Do 14:00 glasalo 38, 1 % birača, više nego na redovnim izborima
Saopćenje za javnost: Do 14:00 glasalo 38, 1 % birača, više nego na redovnim izborima
Posmatrači Koalicije ''Pod lupom'' su izvijestili Pozivni centar Koalicije „Pod lupom“ o procesu glasanja do 14:00h. Ohrabruje činjenica da do sada nije zabilježen nijedan slučaj bugarskog voza (birači na biračko mjesto dolaze sa već označenim glasačkim listićima, a iznose prazne), otvorenog nagovaranja da se glasa za određenog političkog subjekta, ni zastrašivanja ili vršenja pritisaka na glasače.
  Koalicija „Pod lupom“: Izborni dan u Gradu Mostaru započeo bez većih problema
Koalicija „Pod lupom“: Izborni dan u Gradu Mostaru započeo bez većih problema
Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' obavještava javnost da je na izborni dan u Gradu Mostaru angažovala 240 građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog dana koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na svim biračkim mjestima u Gradu Mostaru kao i u Gradskoj izbornoj komisiji Grada Mostara. Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su do sada propratili uređenje i otvaranje biračkih mjesta, a nastavit će pratiti proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta i proces brojanja glasova.
  Saopćenje za javnost: Koalicija „Pod lupom“ će na  izborni dan u Gradu Mostaru pokriti sva biračka mjesta
Saopćenje za javnost: Koalicija „Pod lupom“ će na izborni dan u Gradu Mostaru pokriti sva biračka mjesta
Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” danas je održala konferenciju za medije u Mostaru na kojoj je predstavila Preliminarni izvještaj o dugoročnom posmatranju Lokalnih izbora u Gradu Mostaru za period od 05. 10. do 14. 12. 2020. godine.
  Video poruka EU ambasadora Sattlera i uglednih Mostaraca za građane Mostara u okviru kampanje Koalicije „Pod lupom“
Video poruka EU ambasadora Sattlera i uglednih Mostaraca za građane Mostara u okviru kampanje Koalicije „Pod lupom“
Ambasador Evropske unije u BiH Johann Sattler podržao je kampanju „Prvi put biram“ koju realizuje Koalicija „Pod lupom“ s ciljem da edukuje, informiše i potakne mlade da glasaju na izborima koji će se održati 20. decembra u Mostaru.

Ostanite povezani

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (14)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (5)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (57)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (33)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (5)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (9)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa