Analize/Istraživanja

Serija istraživanja izbornih zakonodavstava:

Analize/istraživanja/prijedlozi 2020:
  Lokalni izbori 2020. iz ugla lokalnih izbornih komisija


Analize/istraživanja/prijedlozi 2019:
  Analiza LIK upitnika - Opći izbori 2018

Analize/istraživanja/prijedlozi 2018:
  Pregled redovnih biračkih mjesta sa procentom nevažećih listića većim od 9% za izbor članova Predsjedništva BiH
  Pregled propusta u radu biračkih odbora i zabilježenih nepravilnosti na biračkim mjestima na izborni dan 07.10.2018.
  Pregled prijavljenih kritičnih situacija na izborni dan 07.10.2018.

Analize/istraživanja/prijedlozi 2017:


  PL 2018 - Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH


  PL 2017 - Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH


  Analiza evaluacijskog upitnika za lokalne izborne komisije u BiH nakon održanih Lokalnih izbora 2016. godine


Analize i istraživanja 2016:


  Analiza procesa i uslova registracije političkih subjekata u državama članicama OSCE-a


  Analiza redovnog finansiranja političkih stranaka u državama članicama OSCE-a


  Analiza finansiranja izborne kampanje u državama članicama OSCE-a


  Analiza postizbornih finansijskih izvještaja političkih subjekata za Opće izbore 2014. godine


  Finansijska analiza potrošnje stalne izborne administracije


Analize i istraživanja 2015:


  Analiza prigovora i žalbi na izborni proces u BiH


  Analiza načina formiranja i sastava biračkih odbora u državama članicama OSCE-a


  Analiza izbornih rokova u državama članicama OSCE-a


  Analiza segmenta zaštite izbornog prava u državama članicama OSCE-a


  Analiza odabranih tehničkih aspekata izbornog procesa u državama članicama OSCE-a


Ostalo:


  Izbori u BiH, karakteristike i moguća unapređenja (Zbornik autorskih radova)


  Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (75)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (37)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa