Biračka mjesta zatvorena, izlaznost manja nego u novembru: Jerinić pobijedio u Doboju, Grujičić u Srebrenici

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na konferenciji za medije održanoj u 21.30 h u Doboju izvijestila javnost o procesu glasanja do 19:00 h, zatvaranju biračkih mjesta i izlaznosti birača na ponovljenim izborima u Doboju i Srebrenici.
Biračka mjesta zatvorena, izlaznost manja nego u novembru: Jerinić pobijedio u Doboju, Grujičić u Srebrenici

Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su neometano pratili proces glasanja te su zabilježili otvoreno nagovaranje da se glasa za određenog političkog subjekta ili zastrašivanje i vršenje pritisaka na glasače na tri biračka mjesta u Doboju (038B027, 038B029 i 038B035A) i jednom biračkom mjestu u Srebrenici (105B015).


Glasanje bez važećih identifikacionih dokumenata je zabilježeno na osam biračkih mjesta, od kojih je pet u Doboju, a tri u Srebrenici.


Vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu bilu na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska je zabilježeno na trećini biračkih mjesta (do 10  takvih slučajeva).


Posmatrači „Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili porodično/obiteljsko glasanje na više od polovine biračkih mjesta i u Doboju i u Srebrenici (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti). Na 22 biračka mjesta jedna osoba je pružala pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, od kojih je 19 u Doboju.


Neovlaštene osobe (npr. predstavnici LIK/LIP-a, policija, predstavnici političkih subjekata i/ili predstavnici lokalnih vlasti) nisu se duže zadržavale na biračkim mjestima i remetile proces glasanja. „Bugarski voz“ (pojedini birači na biračko mjesto dolaze sa već označenim glasačkim listićima, a iznose prazne) nije zabilježena ni na jednom posmatranom biračkom mjestu.


Na tri biračka mjesta u Doboju tokom glasanja se nisu primijenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.


Koaliciji „Pod lupom“ do sada je prijavljeno 7 situacija koje predstavljaju potencijalno ozbiljne nepravilnosti u izbornom procesu.


Do sada su zabilježene primjedbe ili prigovori na petnaest biračkih mjesta u Doboju i jednom biračkom mjestu u Srebrenici.


Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost do 19:00 h na ponovljenim izborima u Srebrenici je 49, 8 % (sa marginom statističke greške od +/- 6, 30 % na intervalu od 95 procentne tačnosti), a u Doboju 54, 7 % (sa marginom statističke greške od +/- 2, 19 % na intervalu od 95 procentne tačnosti). Preliminarni podaci sa uzorka posmatranih biračkih mjesta, i uzimajući u obzir marginu statističke greške, ukazuju na to da je izlaznost u Srebrenici i Doboju manja za oko 14 % u odnosu na redovne Lokalne izbore održane 15.11.2020. godine.


Zatvaranje biračkih mjesta uglavnom je izvršeno u skladu sa propisima. Skoro sva biračka mjesta su zatvorena do 19:15 izuzev tri biračka mjesta u Doboju koja su zatvorena poslije 19:15 h. Na svim biračkim mjestima koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h je omogućeno glasanje. Na svim biračkim mjestima, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.


Prema posljednjim informacijama sa terena posmatrači Koalicije „Pod lupom“ neometano prate proces brojanja glasova.


Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za gradonačelnika Grada Doboja i načelnika Opštine Srebrenica pokazuju:  • DOBOJ – BORIS JERINIĆ (SNSD) 65,2% (MoE 3,56), CVIJAN FILIPOVIĆ (SDS) 18,3% (MoE 2,10) i SRĐAN TODOROVIĆ (SP) 16,5% (MoE 1,99)

  • SREBRENICA – MLADEN GRUJIČIĆ (ZAJEDNO ZA SREBRENICU) 96,3% (MoE 2,86), ALIJA TABAKOVIĆ (SDA) 3,0% (MoE 2,77), MILE JANJIĆ (NEZAVISNI) 0,5% (MoE 0,40), ALEKSANDAR SIMIĆ (NEZAVISNI) 0,2% (MoE 0,22)


Informacije o cjelokupnom procesu izbornog dana, utvrđivanju rezultata izbornog dana i preliminarnu ocjenu ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici, Koalicija „Pod lupom“ će dati u saopćenju za javnost i medije koje će biti objavljeno u sutra (22. 02. 2021.) u 11:00 h na web stranici Koalicije „Pod lupom“ www.podlupom.org.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (72)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (35)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (8)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (6)

Glasaj

Mapa