Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva otkloniti mogućnost izbornih prevara

U okviru projekta koji finansira Evropska unija Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' jučer je održala Regionalnu konferenciju u Tuzli na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva otkloniti mogućnost izbornih prevara''.
Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva otkloniti mogućnost izbornih prevara

Uvodnim riječima konferenciju je otvorio Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije ''Pod lupom''.

Na konferenciji je prezentiran i Finalni izvještaj Koalicije ''Pod lupom'' o građanskom, nestranačkom posmatranju Općih izbora 2018 u BiH.

Nedovršen pravni okvir, neimplementacija obavezujućih presuda domaćih i stranih sudova, transparentno kršenje Izbornog zakona BiH, rekordan broj zabilježenih nepravilnosti, politički utjecaj na izbornu administraciju te izostanak sankcija doprinijli su tome da je Koalicija Opće izbore 2018 ocjenila kao djelimično neregularne.

Učesnici panela bili su Meliha Pašić, predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla, Nada Mladina, poslanica u Predstavničkom domu PSBiH i Zlatan Begić, poslanik u Predstavničkom domu PSBiH.

Konferencija je okupila oko 40 predstavnika/ca vlasti na različitim nivoima, izborne administracije, političkih stranaka, međunarodne zajednice, te civilnog društva. 

Koaliciju za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' čini šest organizacija civilnog društva koju finansira Evropska unija kako bi poboljšala izborno zakonodavstvo u BiH. Koalicija omogućava aktivno sudjelovanje građana/ki u praćenju izbora. 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ,,Pod lupom'' Nini Zubović putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160 i 063 396 534.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (11)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (4)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (54)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (30)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (5)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (3)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (6)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (9)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa