CIK BiH: 13 stranaka dobilo zabranu učešća na izborima, 12 kažnjeno sa 89.300 KM

Na osnovu nalaza revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka iz 2014. godine, Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici izrekla novčane kazne za 12 političkih stranaka zbog kršenja pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Sarajevo, 08.12.2016. 


Novčane kazne su izrečene sljedećim političkim strankama: 1. BOSS-Bosanska stranka-Mirnes Ajanović 5.000 KM

 2. Bosanskohercegovačka narodna stranka 1.000 KM

 3. Bosanskohercegovačka patriotska stranka-Sefer Halilović 1.000 KM

 4. Demokratski narodni savez 10.500 KM

 5. Hrvatski narodni savez 1.500 KM

 6. Hrvatska stranka prava Dr. Ante Starčević 500 KM

 7. Komunistička partija 1.000 KM

 8. Pokret za naš grad 1.000 KM

 9. Regionalni demokratski savez Tuzla 500 KM

 10. Seljačka stranka 500 KM

 11. Stranka evropske socijaldemokratije 62.100 KM

 12. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 4.700 KM


Zbog nedostavljanja finansijskih izvještaja iz 2014. godine, Centralna izborna komisija BiH je za 13 političkih stranaka izrekla administrativnu mjeru uskraćivanja prava kandidovanja na narednim izborima i to za sljedeće političke stranke: BH Slobodni socijaldemokrati, Ekološka stranka E5-Zeleni, Hrvatska narodna zajednica, Hrvatska narodna zajednica 1908, Nova građanska inicijativa-Kozarac, Partija pravog puta, Partija socijalne pravde, Partija socijalne i ekonomske pravde, Politička organizacija Nezavisna lista-Za moj grad, Složna narodna stranka, Srpski pokret obnove republike Srpske, stranka pravedne politike i Unija socijaldemokrata-Unija za sve nas.


U ponovljenom postupku, Centralna izborna komisija BiH danas je izrekla novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM političkoj stranci Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović. U ponovljenom postupku je utvrđeno da je predsjednik navedene političke stranke na predizbornom skupu održanom dana 26.09.2016. godine koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje.


Pored navedenog, pod tačkom ostalo se vodila rasprava i oko poništenja odluke CIK-a o sankcinisanju četiri kandidata na izborima, odnosno o skidanju s izborne liste i novčanim kaznama za Salmira Kaplana, kandidata za načelnika i tri kandidata za Općinsko vijeće – Demira Mahmutćehajića, Ahmeta Ljubovića i Bože Raguža. Apelacioni odjel suda BiH je nakon uloženih žalbi na odluku CIK-a od strane ovih kandidata istu odbio i vratio na ponovno odlučivanje. Predsjednik CIK-a Ahmet Šantić je rekao da će odluka o poništenju izbora biti donesena tek kada sve odluke postanu pravosnažne i kada se imenuje nova opštinska izborna komisija za provođenje izbora.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (375)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (100)

Providne glasačke kutije (124)

Smanjenje visine glasačkih kabina (28)

Sve navedeno (494)

Drugo (85)

Glasaj

Mapa