Jačanje civilnog društva: Koalicija Pod lupom sa više od 80 organizacija radi na tome da posmatranje izbora u BiH postane održivo

U Banjoj Luci je održan trening namijenjen organizacijama civilnog društva koje su učestvovale u građanskom, nestranačkom posmatranju Lokalnih izbora 2020. godine s ciljem jačanja njihovih kapaciteta u oblasti strateškog planiranja i namicanja sredstava.
Jačanje civilnog društva: Koalicija Pod lupom sa više od 80 organizacija radi na tome da posmatranje izbora u BiH postane održivo

U narednom periodu, preko 80 organizacija civilnog društva širom Bosne i Hercegovine će proći trodnevnu obuku Koalicije Pod lupom u još dva bh. grada, Konjicu i Brčkom. Obuka o strateškom planiranju i namicanju sredstava je četvrta u nizu koju pohađaju predstavnici/ce organizacija civilnog društva, a prethodno su završeni treninzi iz oblasti javnog zagovaranja i institucionalne saradnje, odnosa sa medijima i javnostima, te izborna škola. 


Sveobuhvatanim pristupom, koji uključuje i teoriju i praksu, organizacijama civilnog društva nastoji se pružiti set alata koji će ih pripremiti za građansko posmatranje Opštih izbora 2022. godine i svih izbora u budućnosti u njihovim lokalnim sredinama, ali i vještine koje će nastaviti koristiti u svom svakodnevnom radu u različitim oblastima. – poručili su iz Koalicije „Pod lupom“.


Obuka u oblasti strateškog planiranja i namicanja sredstava podrazumijeva da aktivisti/kinje nauče kako uspostaviti metodologiju strateškog plana, kako definisati strateške ciljeve, strateške mjere i uspostaviti vezu sa budžetima i procesom namicanja sredstava, a eksperti iz oblasti strateškog planiranja će predstavnicima/cama organizacija civilnog društva prenijeti i preporučene pristupe u njihovom daljenjem radu.


Trening je bio kvalitetan i usmjeren na strateško planiranje za naše organizacije i prijenos iskustava koja će nam značiti u daljnjem radu, a praktični dijelovi ovog treninga su zasigurno ono što će nam najviše koristiti. – kazao je Marko Lonačar iz Omladinskog kluba Teslić.


Anamarija Radeljić iz Centra za edukaciju mladih u Travniku je istaknula da joj je drago što su na treningu profesionalne osobe koje sa lakoćom prenose znanja i vještine. - Posebno je korisno strateško planiranje koje meni kao novom članu organizacije nekada i nije najjasnije, međutim sada je taj proces više definiran i primjenljiv. – rekla je Anamarija Radeljić.


 Iz Koalicije „Pod lupom“ podsjećaju da svoje aktivnosti provode u okviru projekta „Sistemska transparentnost u izbornom procesu (STEP)“ kojeg finansira Evropska unija, a sve s ciljem da se ojača uloga i kapaciteti civilnog društva radi doprinosa slobodnim i poštenim izborima.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (78)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (39)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa