Kenan Dautović (SDA) novi načelnik Travnika sa 54, 8 % glasova, u Foči FBiH svi kandidati imaju približno jednak broj glasova

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na konferenciji za medije održanoj u 21.30 h u Travniku izvijestila javnost o procesu glasanja do 19:00 h, zatvaranju biračkih mjesta, izlaznosti birača na prijevremenim izborima u Travniku i Foči (FBiH) i rezultatima izbora za načelnika Općine Travnik i Općine Foča.
Kenan Dautović (SDA) novi načelnik Travnika sa 54, 8 % glasova,  u Foči FBiH svi kandidati imaju približno jednak broj glasova

Na 17 biračkih mjesta ista osoba je pružala pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, od kojih je 16 u Travniku.


Glasanje bez propisne identifikacije zabilježeno je na jednom biračkom mjestu u Travniku (091A042).


Nisu zabilježeni slučajevi tzv. „bugarskog voza“ (pojedini birači na biračko mjesto dolaze sa već označenim glasačkim listićima), niti slučajevi otvorenog nagovaranja da se glasa za određenog političkog subjekta, zastrašivanja ili vršenja pritisaka na birače. Ni na jednom biračkom mjestu nije bilo primjedbi ili prigovora posmatrača.


Tokom glasanja su se primjenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.


Izlaznost


Zabilježena izlaznost do 19:00 h na prijevremenim izborima u izborima u Travniku je 27, 5 % (sa marginom statističke greške od +/- 3, 55 % na intervalu od 95 procentne tačnosti). Izlaznost u Foči (FBiH) je 56, 7 % (sa marginom statističke greške od +/- 9,6 % na intervalu od 95 procentne tačnosti).


Preliminarni podaci sa uzorka posmatranih biračkih mjesta, i uzimajući u obzir marginu statističke greške, ukazuju na to da je izlaznost u Travniku skoro duplo manja u odnosu na Lokalne izbore održane 15. 11. 2020. godine.


Zatvaranje biračkih mjesta je izvršeno u skladu sa propisima. Sva biračka mjesta su zatvorena u periodu od 19:00 h do 19:15 h. Na svim biračkim mjestima koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h je omogućeno glasanje. Na svim biračkim mjestima, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.


Prema posljednjim informacijama sa terena posmatrači Koalicije „Pod lupom“ neometano prate proces brojanja glasova.


Rezultati


Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za načelnika Općine Travnik pokazuju:  1. Kenan Dautović (SDA) – 54, 8 %

  2. Haris Kaniža (Naša travnička priča – NiP, SDP i NS) - 45, 2 %


U Foči (FBiH) se desila do sada nezabilježena situacija, a to je da svi kandidati za načelnika/icu imaju približno jednak broj glasova. Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za načelnika/cu Općine Foča (FBiH) pokazuju:  1. Mensud Borović (SDA) - 230 (24,6%)

  2. Mensad Arnaut (NBL-A-SDA Zajedno za Ustikolinu) - 241 (25,8%)

  3. Mujo Sofradžija (Nezavisni) - 246 (26,3%)

  4. Mensura Karahodža (Nezavisni) - 218 (23,3%)


Ono što će odrediti pobjednika na prijevremenim izborima u Foči (FBiH) su glasovi birača koji su glasali putem mobilnog tima (100 prijavljenih za glasanje na ovaj način) i u manjoj mjeri glasovi putem pošte (svega 13 prijavljenih za glasanje na ovaj način).


Koalicija „Pod lupom“ napominje da je glasanje putem mobilnih timova proces koji ne nadgledaju izborni posmatrači te apeluje na izbornu administraciju i posmatrače u općinskoj izbornoj komisji da utvrdi stvarne rezultate glasanja putem mobilnih timova kao i pošte s obzirom na navedenu situaciju.


Informacije o cjelokupnom procesu izbornog dana, utvrđivanju rezultata izbornog dana i preliminarnu ocjenu prijevremenih izbora u Travniku i Foči (FBiH), Koalicija „Pod lupom“ će dati u saopćenju za javnost i medije koje će biti objavljeno u sutra (12. 04. 2021.) u 11:00 h na web stranici Koalicije „Pod lupom“ www.podlupom.org.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (75)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (37)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa