Koalicija ''Pod lupom'' najavila početak rada dugoročnih posmatrača/ica izbora

19.7.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu pozvala građane/ke iz cijele BiH da se prijave za građansko, nestranačko posmatranje Općih izbora te najavila početak rada 63 dugoročna posmatrača/ice izbornog perioda


Građani/ke se mogu prijaviti za posmatranje Općih izbora 2018. na besplatan broj telefona 080 05 05 05, putem internetstranice Koalicije www.podlupom.org ili direktno putem jednog od 7 regionalnih ureda Koalicije.

„Za razliku od stranačkih posmatrača koji posmatraju izbore u cilju zaštite interesa političkih subjekata koji su ih angažovali, nestranački posmatrači Koalicije rade u interesu svih građana i građanki Bosne i Hercegovine jer svojim angažmanom štite njihov glas i zalažu se za provođenje slobodnih i poštenih izbora“ – naglasila je Murisa Marić, članica Strateškog odbora Koalicije ''Pod lupom''.  Koalicija ohrabruje sve građane i građanke da sve uočene izborne nepravilnosti prijave Koaliciji na besplatni broj telefona ili putem internet stranice, koje će Koalicija proslijediti nadležnim institucijama na dalje postupanje.

Prema nalazima posmatranja izbora od dana raspisivanja do danas, zabilježene su određene nepravilnosti. Naime, dvije općinske izborne komisije rade u nepotpunom sastavu i to u općinama Usora i Kupres RS. Četiri lokalne izborne komisije ne ispunjavaju obavezu  o ravnopravnosti spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i Izbornim zakonom BiH koji propisuju članstvo od najmanje 40% manje zastupljenog spola u izbornim komisijama.    Tako  su u izbornim komisijama u Bosanskom Grahovu, Petrovcu i Stocu svi članovi muškog, a u izbornoj komisiji u Krupi na Uni  ženskog spola. Koalicija je također zabilježila i veći broj aktivnosti koje predstavljaju zakonom zabranjenu preuranjenu izbornu kampanju.


Cjelokupan izborni period, od raspisivanja izbora do potvrđivanja izbornih rezultata, od danas će pratiti i  63 dugoročna posmatrača/ice Koalicije koji su aktivni na području cijele BiH. Zajedno će posmatrati rad lokalne izborne administracije i sve aktivnosti predviđene izbornim kalendarom te raditi na otkrivanju izbornih nepravilnosti i prevara.


''Pozivamo sve nadležne institucije da u skladu sa svojim zakonskim obavezama korektno sarađuju sa našim posmatračima na terenu, te da reaguju na pojavu nepravilnosti u izbornom procesu. Također apelujemo na političke subjekte da se ponašaju odgovorno i u skladu sa zakonom te pozivamo medije na odgovorno i objektivno izvještavanje kako bi građani/ke – birači/ce dobili sve potrebne informacije o izbornom procesu“  –  naglasio je Dario Jovanović direktor Koalicije ''Pod lupom''.


Aktivnosti Koalicije ''Pod lupom'' provode se uz finansijsku podršku  Evropske unije i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

                                                                                                                                     

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (3)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (0)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (1)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa