Koalicija "Pod lupom" održala sastanak sa Centralnom izbornom komisijom

Povodom održavanja Lokalnih izbora u BiH zakazanih za 15.11.2020. godine, odnosno u Gradu Mostaru 20.12.2020. godine jučer je Koalicija "Pod lupom" održala sastanak sa predstavnicima Centralne izborne komisije“.
Koalicija "Pod lupom" održala sastanak sa Centralnom izbornom komisijom

Koalicija „Pod lupom“ kroz STEP projekat okuplja organizacije civilnog društva koje se, između ostalog, bave nadgledanjem izbornog procesa u BiH u svim njegovim fazama.


Iz Koalicije „Pod lupom“ su najavili izbornu posmatračku misiju za Lokalne izbore 2020. godine u BiH koja uključuje i oko 100 dugoročnih posmatrača iz preko 90 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa.


Teme sastanka su bile organizacijski aspekti Lokalnih izbora 2020. godine,  procedure akreditiranja izbornih posmatrača, te jačanje institucionalne saradnje sa Centralnom izbornom komisijom BiH, što će, uz potencijalno zajedničko zagovaranje određenih zakonskih i drugih unapređenja u izbornom procesu, biti značajan segment zajedničkih budućih aktivnosti.


U ime Koalicije „Pod lupom“ sastanku sa predsjednikom i članovima Centralne izborne komisije BiH su prisustvovali Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora, Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije „Pod lupom“,  Jelena Tanasković Mićanović, koordinatorica za javne politike i Ivica Ćavar, koordinator za zagovaranje.


Izvor: Izbori.ba

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (7)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (4)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (36)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (20)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (4)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (6)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (1)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (1)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (2)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (6)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (4)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa