Koalicija ''Pod lupom'': Opći izbori 2018. godine u BiH ocjenjeni kao djelimično neregularni

U sklopu projekta koji finansira Evropska unija, Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' jučer je održala Centralnu konferenciju na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako dostići međunarodne standarde i spriječiti izborne prevare?'', na kojoj je predstavljen Finalni izvještaj o građanskom, nestranačkom posmatranju Općih izbora 2018.
Koalicija ''Pod lupom'': Opći izbori 2018. godine u BiH ocjenjeni kao djelimično neregularni

Nedovršen pravni okvir, neimplementacija obavezujućih presuda domaćih i stranih sudova, transparentno kršenje Izbornog zakona BiH, rekordan broj zabilježenih izbornih nepravilnosti, politički utjecaj na izbornu administraciju, te izostanak sankcija doprinijeli su tome da je Koalicija ''Pod lupom'' Opće izbore 2018. ocjenila kao djelimično neregularne. Ovo je prvi put od kada Koalicija ''Pod lupom'' posmatra izbore da je iste ocjenila kao neregularne u pojedinim dijelovima izbornog procesa.Uvodnim riječima konferenciju su otvorili: NJ.E. gospodin Eric Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH; NJ.E. ambasador Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH, te uvažena gospođa Elisabet Tomasinec, šefica Političkog odjela Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Na pomenutoj konferenciji održane su dvije panel diskusije na temu gorućih pitanja: ''Kako do slobodnih i poštenih izbora u BiH: Nemoguća misija ili prijeka potreba'' i ''Prioriteti u unapređenjima izbornog zakonodavstva BiH: Odakle početi i gdje se zaustaviti?''. 

Na konferenciji su donešeni sljedeći zaključci koji bi trebali da posluže zakonodavcima prilikom unapređenja izbornog zakonodavstva u BiH:

- Izborne prevare i nepravilnosti moraju biti spriječene a prekršioci sankcionisani kako izborna volja građana/ki ne bi nikada više bila dovedena u pitanje

- Nove vlasti u BiH moraju obezbijediti neophodne izmjene izbornog zakonodavstva u cilju provođenja slobodnih i poštenih izbora u bliskoj budućnosti

- Izborne nepravilnosti i prevare moraju biti sankcionisane od strane nadležnih institucija i izbone administracije, sankcije veće a rad istražnih organa i pravosudnih institucija ažurniji

- Uvođenje novih tehnologija u izborni proces je neminovan korak s ciljem vraćanja povjerenja građana/ki BiH u izbore, a isto predstavlja i suštinski korak koji treba biit implementiran u neizbornoj godini

- Najveća odgovornost za provedbu izbora u BiH je na izbornoj administraciji a posebno na Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja mora biti nezavisna i nepristrasna u svom radu u budućnosti

- Presude Evropskog suda za ljudska prava moraju biti prioritet u implementaciji obavezujućih sudskih presuda u izborno zakonodavstvo, zajedno sa presudama Ustavnog suda BiH

- Vlast na državnom nivou treba pokrenuti proceduru za donošenje Zakona o političkim organizacijama koji će u većoj mjeri regulisati rad političkih stranaka u BiH

Konferencija je okupila preko stotinu  predstavnika/ca zakonodavnih institucija vlasti na svim nivoima u BiH, lokalne izborne administracije, međunarodnih institucija, akademske zajednice te medija i civilnog društva. Na poziv za konferenciju se nisu odazvali članovi/ce Centralne izborne komisije BiH iako su bili pozvani.


Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je Koalicija koju čini šest nevladinih organizacija koju finansira Evropska unija u vrijednosti od 1.5 milliona eura kako bi poboljšala izborno zakonodavstvo u BiH. Koalicija omogućava aktivno sudjelovanje građana u zastupanju i praćenju izbora. 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (14)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (5)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (57)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (33)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (5)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (9)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa