Koalicija 'Pod lupom': Prijave nepravilnosti izbornog procesa do 18:00

Mobilni timovi Koalicije 'Pod lupom' od jutros do 18:00 su posjetili više od 550 biračkih mjesta. Najčešće nepravilnosti koje su zapazili odnose se na omogućavanje glasanja biračima sa nevažećim dokumentima, istovremeno ubacivanje svih glasačkih listića u
Koalicija 'Pod lupom': Prijave nepravilnosti izbornog procesa do 18:00

Mobilni timovi prijavili su lokalnim izbornim komisijama više od 50 kritičnih situacija, od kojih je najčešća bila onemogućavanje posmatrača Koalicije da uđu na biračko mjesto, iznošenje praznih glasačkih listića sa biračkog mjesta (npr. Bihać: BM 003A046, Livno: BM106A010, BM 106A011), onemogućavanje nadgledanja brojanja zaprimljenih listića prije otvaranja biračkog mjesta, dovoženje i glasanje birača na biračko mjesto kojem ne pripadaju (Stolac, BM 176A011), glasanje u ime drugih osoba (Stolac, BM 176A007), te izbjegavanje čitanja naglas imena birača pri identifikaciji (Brčko). Iz Jajca, sa više biračkih mjesta stižu prijave o više od 2 osobe iza paravana. Sa područja Doboja, MZ Mitrovići na biračkom mjestu 038B060, posmatrač je prijavio ponude od stranačkih posmatrača za dogovor i „zatvaranje očiju“ tokom brojanja glasova i njihovog dogovora o podjeli glasova.


Regionalni uredi Koalicije zaprimili su više od 140 prijava građana, od kojih se većina odnosi na agitovanje prema glasačima u blizini biračkih mjesta, umrle osobe na biračkim spiskovima, kupovinu glasova, distribuciju kopija glasačkih listića sa označenim pol. subjektima i drugog promotivnog materijala stranaka oko biračkog mjesta.


U popodnevnim satima zaprimljen je veliki broj prijava građana protiv stranke SDA na području TK (Živinice,Lukavac, Tuzla, Banovići), a odnose se na  podmićivanje glasača, ponude prisutnima na biračkom mjestu da se napravi konsenzus i glasa za ljude koji nisu izašli na izbore, kupovanje hrane glasačima, i opšte agitovanje da se glasa za tu stranku. Sa područja Cazina i Zvornika stižu prijave građana o planovima da se vrše nedozvoljene aktivnosti na dopisivanju ličnih glasova kandidata (kod preferencijalnog glasanja).

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (8)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (2)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa