Koalicija „Pod lupom“: Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba uključivati sve zainteresovane aktere

Koalicija „Pod lupom“: Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba uključivati sve zainteresovane aktere donosioce odluka, izbornu administraciju, akademsku zajednicu i predstavnike civilnog društva.
Koalicija „Pod lupom“: Proces izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine treba uključivati sve zainteresovane aktere

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' poslala je dopis na adrese svih zastupnika/ica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svih delegata/kinja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem je pozdravila napore i poduzete korake za formiranje Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine istaknuvši da rad ovog tijela, zbog što uspješnijeg i kvalitetnijeg rada, i u konačnici rezultata u interesu izbornog procesa, mora uključivati širi krug članova/ica. Prvenstveno se misli na predstavnike/ce opozicionih političkih subjekata koji imaju predstavnike u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, predstavnike/ce Centralne izborne komisije BiH, relevantne predstavnike akademske zajednice, izborne eksperte i predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave izborima.


Ključno je da Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH počne sa intenzivnim radom što prije, jer pred radnom grupom je mnogo posla, a malo vremena. Kroz buduće izmjene Izbornog zakona BiH biće nužno tretirati pitanje implementacije međunarodnih standarda u izborima, implementirati sve odluke domaćih i međunarodnih sudova, te otkloniti prostor za izborne manipulacije, a čime će se, nadamo se, vratiti poljuljano povjerenje građana i građanki BiH u izborni proces.


Neophodno je pokazati visok stepen odgovornosti prema procesu koji, da bi zadobio povjerenje javnosti u Bosni i Hercegovini, trebao biti  transparentan i vođen prvenstveno javnim interesom da izbori u Bosni i Hercegovini budu slobodni i pošteni.  

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (75)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (37)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa