Koalicija „Pod lupom“ učesnik ENEMO seminara u Podgorici

Evropska mreža organizacija za posmatranje izbora ''ENEMO'' u periodu od 12 – 15. februara održava seminar o strateškom planiranju u Podgorici, na kojem je prisutan i predstavnik Koalicije „Pod lupom“ Dario Jovanović.
Koalicija „Pod lupom“ učesnik ENEMO seminara u Podgorici

Ovaj događaj je okupio učesnike nekoliko članica organizacija ENEMO mreže, među kojima je i organizacija članica Koalicije "Pod lupom" Centri civilnih inicijativa. Fokus strateškog planiranja je na onome što je urađeno do sada, te šta se treba uraditi u narednom periodu. Rezultat strateškog planiranja će biti akcioni plan za naredne dvije godine.


Događaj se organizuje uz finansijsku podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (NED).


Izvor: www.enemo.eu

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (577)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (175)

Providne glasačke kutije (187)

Smanjenje visine glasačkih kabina (59)

Sve navedeno (870)

Drugo (136)

Glasaj

Mapa