NAJAVA: Centralna konferencija na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako dostići međunarodne standarde i spriječiti izborne prevare?''

Centralna konferencija Koalicije ''Pod lupom'' na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako dostići međunarodne standarde i spriječiti izborne prevare?'' biti će održana 24.4.2019. godine u Hotelu 'Holiday' u sali 'Hercegovina' u Sarajevu, sa početkom u 11:00 sati.
NAJAVA: Centralna konferencija na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako dostići međunarodne standarde i spriječiti izborne prevare?''

Konferenciju će otvoriti Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, šef Misije OSCE-a u BiH, Ambasador Bruce G. Berton, te Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Eric Nelson.

Pozvani učesnici/e konferencije su predstavnici/e zakonodavnih institucija vlasti na svim nivoima u BiH, Centralne izborne komisije BiH i lokalne izborne administracije, međunarodne zajednice, te akademske zajednice, medija i civilnog društva.

Također, biti će prezentovan i Finalni izvještaj o građanskom, nestranačkom posmatranju Općih izbora 2018. godine u Bosni i Hercegovini, te održane dvije panel sesije na temu gorućih pitanja: ''Kako do slobodnih i poštenih izbora u Bosni i Hercegovini: Nemoguća misija ili prijeka potreba'' i ''Prioriteti u unapređenjima izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine: Odakle početi i gdje se zaustaviti?''.

Cilj je da zaključci sa konferencije posluže zakonodavcima prilikom donošenja izmjena izbornog zakonodavstva u BiH.

Izjave za medije su planirane u 10:45 h u Press kutku.Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ,,Pod lupom'' Nini Zubović putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160 i 063 396 534

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (11)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (4)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (54)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (30)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (5)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (3)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (6)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (9)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa