NAJAVE DOGAĐAJA

Naredni događaji:

25.04.2017. - JAVNA TRIBINA "SLOBODNI I POŠTENI IZBORI ZA SVE GRAĐANE: USLOV KOJI NEMA ALTERNATIVU!" - TRAVNIK


Javna tribina će se održati 25. aprila/travnja 2017. godine (utorak) sa početkom u 17:00 sati u velikoj sali Centra za kulturu općine Travnik.


Cilj javne tribine je da razgovaramo o ključnim problemima u izbornom procesu, predstavimo preporuke za rješenje problema, te da iste u što skorije vrijeme zagovaramo kod donosioca odluka.


Javnoj tribini će prisustvovati građani općine Travnik, posmatrači Koalicije ,,Pod lupom“ iz općine Travnik i susjednih općina, predstavnici nevladinog sektora, civilnog društva i medija.


Ova javna tribina predstavlja nastavak aktivnosti na unapređenju izbornog zakonodavstva u BiH i druga je u nizu od 13 javnih događaja koje će Koalicija ,,Pod lupom“ organizovati širom Bosne i Hercegovine , u 13 različitih opština/gradova.


26.04.2017. - REGIONALNA KONFERENCIJA "SLOBODNI I POŠTENI IZBORI ZA SVE GRAĐANE: USLOV KOJI NEMA ALTERNATIVU!" - LIVNO


Regionalna konferencija će se održati 26. aprila 2017. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati u Hotelu PARK u Livnu.

Regionalnoj konferenciji će prisustvovati predstavnici izborne administracije, NVO-a, međunarodne zajednice, političkih partija, lokalnih vlasti uz uvodničare eksperte u izbornom procesu gdje ćemo započeti javnu diskusiju za usvajanje preporuka Koalicije „Pod lupom“ a koje su rezultat praćenja izbornog procesa na Lokalnim izborima 2016. godine.

Ova regionalna konferencija predstavlja nastavak aktivnosti na unapređenju izbornog zakonodavstva u BiH i treća je u nizu od 13 javnih događaja koje će Koalicija ,,Pod lupom“ organizovati širom Bosne i Hercegovine , u 13 različitih opština/gradova.

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ,,Pod lupom“ Jovani Kljajić putem e-pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160 i 065 252 016.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (321)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (87)

Providne glasačke kutije (101)

Smanjenje visine glasačkih kabina (22)

Sve navedeno (428)

Drugo (70)

Glasaj

Mapa