NAJAVE DOGAĐAJA

Naredni događaji:

11.6.2019. u 11:00 sati - Gradska vijećnica Grada Mostara u Mostaru; - Regionalna konferencija Koalicije ''Pod lupom'' na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako do slobodnih i poštenih izbora - Ključni prioriteti u unapređenju izbornog zakonodavstva BiH?''

22.5.2019. u 11:00 sati - Skupština Grada Banja Luka u Banja Luci; Sala 33; - Regionalna konferencija Koalicije ''Pod lupom'' na temu ''Budućnost izbora u BiH: Unapređenjem izbornog zakonodavstva spriječiti izborne prevare i osigurati slobodne i poštene izbore u BiH''

24.4.2019. u 11:00 sati - Hotel 'Holiday' u Sarajevu; Sala 'Hercegovina' - Centralna konferencija Koalicije ''Pod lupom'' na temu ''Budućnost izbora u BiH: Kako dostići međunarodne standarde i spriječiti izborne prevare?'' i predstavljanje Finalnog izvještaja o građanskom, nestranačkom posmatranju Općih izbora 2018. godine

05.10.2018. u 11:00 sati - PSBiH Sarajevo - Press konferencija - Predstavljanje Drugog izvještaja dugoročnog posmatranja Izbora 2018 i nalaza posmatrača/ica izborne kampanje


20.9.2018. u 11:00 sati - Centar za Kulturu u Bijeljini - Press konferencija - Prezentacija nalaza dugoročnog posmatranja Općih izbora 2018 i predstavljanje nalaza posmatrača/ica izborne kampanje

06.9.2018. u 11:00 sati - PSBiH - Press konferencija - Prezentacija Prvog preliminarnog izvještaja dugoročnog posmatranja Općih izbora 2018. godine

23.8.2018. u 11:00 - Forum građana Tuzle - Press konferencija - Prezentacija nalaza dugoročnog posmatranja Općih izbora za prve četiri sedmice izvještavanja

16.8.2018. u 11:00 - Hotel Jelena u Banja Luci - Press konferencija - Prezentacija nalaza dugoročnog posmatranja Općih izbora za prve tri sedmice izvještavanja

09.8.2018. u 11:30 - Hotel Bristol u Mostaru - Press konferencija - Prezentacija nalaza dugoročnog posmatranja Općih izbora 2018 za prve dvije sedmice izvještavanja

19.7.2018.  u 13:00 - Hotel Hollywood - Press konferencija -- Najava početka rada dugoročnih posmatrača/ica

13.05.2018. - Posmatranje opoziva za načelnika opštine Lukavac u Lukavcu
04.04.2018. u 11:00, Press sala (III/2) Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu - PRESS KONFERENCIJA


30.03.2018. od 12:00 do 16:00, Mostar (Španski trg) - Ulična akcija


29.03.2018.  u 11:00, Press sala (III/2) Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu - PRESS KONFERENCIJA (BH Novinari, Boram, Pod lupom)


29.03.2018. od 12:00 do 16:00, Sarajevo (SCC) - Ulična akcija


28.03.2018. od 12:00 do 16:00, Banja Luka (Boska) - Ulična akcija


27.03.2018. od 12:00 do 16:00,  Tuzla (Korzo) - Ulična akcija


20.03.2018. u 10:00, Hotel Vučko Jahorina - Međunarodna konferencija Slobodni i fer mediji – pošteni izbori


14.03.2018.  u 11:00, Press sala (III/2) Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu - PRESS KONFERENCIJA


17.12.2017. - Posmatranje prijevremenih lokalnih izbora u opštini Glamoč


23.11.2017. u 11:00h, Hotel Jelena u Banjoj Luci - Regionalna konferencija pod nazivom ,,Vrijeme je za modernizaciju izbornog procesa u BiH"


22.11.2017. u 17:00h, Hotel Prijedor u Prijedoru - Javna tribina pod nazivom ,,Izborni zakon pod lupom građana"


16.11.2017. u 11:00, Press sala (III/2) Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu - PRESS KONFERENCIJA


31.10.2017. u 11:00h, EU Info Centar Sarajevo - Press konferencija (Predstavljanje prijedloga za unapređenje izbornog zakonodavstva i obaveza medija u izbornom procesu)


25.10.2017. u 17:00h, Hotel Tuzla u Tuzli - Javna tribina pod nazivom ,,Ko narušava našu izbornu volju?" 


24.10.2017.  u 13:00h, Hotel Zenica u Zenici -  Regionalna konferencija pod nazivom ,,Gdje smo stali kod unapređenja izbornog zakonodavstva?"


22.10.-24.10. u Sarajevu (Networks) - Trening za vršnjačke edukatore - Prvi put biram! (Drugi ciklus edukacije 15.000 učenika širom BiH)


24.09.2017. - Prijevremeni lokalni izbori u opštini Trnovo RS


13.09.2017. u 11.00, Hotel Bristol Mostar - Regionalna konferencija pod nazivom „Izbori u Mostaru - (Ne)moguća misija?“


12.09.2017. u 17:00, Šarića kuća Stolac - Javna tribina pod nazivom ,,Izbori 2016 - Da li je Stolac posljednji slučaj?"


21.06.2017. u 11:00, Hotel Emporium Bihać – Regionalna konferencija sa predstavnicima izborne administracije, političkih subjekata i udruženja građana pod nazivom „Prljavom kampanjom do izborne pobjede!“


20.06.2017. u 17:00, Kulturni centar Cazin – Javna tribina s građanima pod nazivom „Prljavom kampanjom do izborne pobjede!“


15.06.2017. u 11:00, EU Info centar Sarajevo – Press konferencija Koalicije „Pod lupom“, Udruženja BH novinari i Agencije BORAM – Prezentacija istraživanja javnog mnijenja na temu medijskog izvještavanja o izborima i povjerenja građana u izborni proces


24.05.2017. u 11:00, Hotel Pirg Bijeljina - Regionalna konferencija ,,Ko i kako vara na izborima?"


23.05.2017. u 17:00, Hotel Jelena Brčko - Javna tribina ,,Ko i kako vara na izborima?" 


25.04.2017.  u 17:00, Centar za kulturu Travnik - Javna tribina ,,Slobodni i pošteni izbori za sve građane: Uslov koji nema alternativu!" 


26.04.2017. u 13:00, Hotel Park Livno - Regionalna konferencija - ,,Slobodni i pošteni izbori za sve građane: Uslov koji nema alternativu!"  


 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ,,Pod lupom“ Jovani Kljajić putem e-pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160 i 065 252 016.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (6)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (3)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (20)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (12)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (2)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (3)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (4)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (1)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (1)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (5)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (2)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (2)

Glasaj

Mapa