Objavljen spisak čak 2.864 zvaničnika koji nisu dostavili izjave o imovinskom stanju

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 58. sjednici ustanovila da čak 2.864 zvaničnika nije dostavilo potpisanu izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju.
Objavljen spisak čak 2.864 zvaničnika koji nisu dostavili izjave o imovinskom stanju

Kako su saopćili, nakon okončanog postupka provjere dostavljenih obrazaca izjave o imovinskom stanju izabranih zvaničnika nakon isteka mandata u mandatnom sazivu 2016.-2020. godina, odnosno na početku mandata zvaničnika izabranih na Lokalnim izborima 2020. godine, ustanovili su da značajan broj zvaničnika nije dostavio potpisanu izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju propisanu Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.


U skladu s navedenim, Centralna izborna komisija BiH će posredstvom općinskih/gradskih organa vlasti obavijestiti zvaničnike koji još nisu dostavili izjave o imovinskom stanju da su to dužni uraditi u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja kako Centralna izborna komisija BiH ne bi primijenila odredbe Izbornog zakona BiH, kojima su propisane kazne za nedostavljanje izjave o imovinskom stanju.


Pregled izabranih zvaničnika koji nisu dostavili obrazac Izjave o imovinskom stanju po isteku/prestanku mandata saziva 2016.-2020. godine možete pogledati na linku, dok pregled izabranih zvaničnika koji nisu dostavili obrazac Izjave o imovinskom stanju na početku mandata saziva 2020.-2024. godine možete pogledati ovdje.


Izvor: Klix.ba

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (75)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (37)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa