Predstavljen izvještaj o monitoringu medija tokom predizborne kampanje

Završni izvještaj o monitoringu medija tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016. kojeg je realizovala Koalicija “Pod lupom” u saradnji sa Udruženjem BH novinari i i Agencijom Boram, predstavljen je danas u Sarajevu.

Istaknuto je da lokalni izbori nisu bili dovoljno zastupljeni u toku medijskog izvještavanja i da je nedostajalo kritičkog pristupa predizbornim temama.


„Možemo reći da su standardi fer, objektivnog i izbalansiranog izvještavanja uglavnom ispoštovani kod većine medija, te da nije bilo naročito izraženih oblika kršenja profesionalnih principa. Međutim, medijsko izvještavanje zadržalo se na nivou 5W (ko, šta, gdje, kada i kako), dok je izsotalo pojašnjavanje uzroka i posljedica.  Monitoring medija je utvrdio procenat od 14, 87 odsto  udjela izbornih u ukupnim sadržajima monitorisanih medija, što govori da javni interes ipak nije bio na prvom mjestu u medijskom izvještavanju“, kazala je Lejla Turčilo, voditeljica istraživanja.Bojana Miodragović i Borislav Vukojević, saradnici na istraživanju, istakli su da je broj sadržaja o lokalnim izborima nedovoljan, da je dominirala politička agenda u medijima i da je izostalo kritičko osvrtanje na teme lokalnih izbora.


„U 90 odsto sadržaja nisu bile zastupljene žene i prisutno je stereotipno izvještavanje. Takođe, favoriziranje političkih lidera je bilo dominantno, a izostala je edukativna uloga medija. Ohrabrujući je podatak o smanjivanju govora mržnje“, kazala je Miodragović.


„Možemo reći da je svaki drugi sadržaj tretirao lokalne teme, međutim, tu su dominirali ceremonijalni događaji. Najveći udio u pojavljivanju u medijima imaju stranke SNSD, SDA i SDS. Druge političke opcije nisu ni približno bile zastupljene“, kazao je Vukojević. Dario Jovanović, direktor Koalicije „Pod lupom“, kazao je da političari zloupotrebljavaju medije u predizbornoj kampanji i da će zbog toga Koalicija „Pod lupom“ zagovarati izmjene zakonskog okvira na način da se ceremonijalni događaji zabrane u toku predizbornog perioda.


Monitorisano je 46 medija (štampanih (dnevne novine), elektronskih (javni RTV servis, te privatne i javne radio i TV stanice) i online (news portali). Ukupan korpus monitoringa uključio je 37962 medijska proizvoda, od čega 19790 u štampi,  2648  na radiju,  7336  na TV i  8188 na web portalima.


Jedna od ključnih preporuka je da mediji, naročito javni, moraju pokazati veći interes za izvještavanje o izborima i više pažnje posvetiti lokalnim temama, te ih stavljati u fokus svog izvještavanja na način da prave konkretnije priče koje imaju analitičan pristup. Izvještaj o monitoringu medija biće predstavljen i u Banjaluci naredne sedmice nakon čega će biti održana ekspertska debata sa urednicima medija kako bi se predložile najbolje metode za izvještavanje u toku predizborne kampanje. Monitoring medija je proveden a uz finansijsku podršku USAID-a i Evropske unije.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (375)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (100)

Providne glasačke kutije (124)

Smanjenje visine glasačkih kabina (28)

Sve navedeno (494)

Drugo (85)

Glasaj

Mapa