Preliminarna ocjena izbornog dana za prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Prijedor

Preliminarna ocjena izbornog dana
Preliminarna ocjena izbornog dana za prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Prijedor

Preliminarna ocjena izbornog dana za Prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Prijedora od strane Koalicije „Pod lupom“ je da je isti protekao u skladu sa Izbornim zakonom BiH i provedbenim aktima na većini posmatranih biračkih mjesta, uz evidentirane nepravilnosti, od kojih neke predstavljaju potencijalno teža kršenja izbornih pravila.


Posebno zabrinjavajući slučaj koji su prijavila dva građanina, odnosi se na pritiske na birače za glasanje za jednog kandidata sa broja telefona koji je registrovan na Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske – poslovnica Prijedor. Slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Prijedor MUP-a RS. Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ uložili su tri primjedbe u zapisnike o radu biračkih odbora koje se odnose na nepropisnu identifikaciju birača (009B007), glasanje u ime druge osobe u više navrata (009B035), te ubacivanje dva glasačka listića u glasačku kutiju od strane jednog birača (009B063).


Izborni dan je obilježen i značajnim brojem tzv. „fantomskih“ kandidata, koji se nisu borili za naklonost birača, već se sumnja da su korišteni u svrhu trgovine mjestima u biračkim odborima. 10 od 14 kandidata/kinja na izborima osvojilo je manje od 0,20% glasova pojedinačno, što potkrepljuje ovu tvrdnju.


Sve navedeno ide u prilog potreba za hitnim unapređenjima izbornog procesa, što Koalicija „Pod lupom“ aktivno zagovara već nekoliko godina. Mnoge od navedenih nepravilnosti koje su evidentirane na izborni dan ne bi se desile uz reforme u načinu izbora članova i rada biračkih odbora, te uz nove tehnologije koje bi se primjenjivale za identifikaciju birača i pomoć pri obradi rezultata glasanja.


Zaprimanje izbornog materijala od strane Gradske izborne komisije (GIK) Prijedor


Proces zaprimanja osjetljivog izbornog materijala (vreća sa glasačkim listićima i obrazaca) od strane GIK Prijedor, u prostorijama Sportske dvorane u Prijedoru, protekao je bez većih gužvi i uglavnom u skladu sa procedurama. Osjetljivi izborni materijal najčešće je dostavljan od strane dijela članova biračkih odbora, a na primopredaju se u prosjeku čekalo oko 15 minuta.


Najčešći problem koji se dešavao pri primopredaji izbornog materijala odnosi se na pogrešno pakovanje izbornog materijala od strane biračkih odbora, zbog čega je zabilježeno i naknadno otvaranje vreća s ciljem otklanjanja grešaka u pakovanju materijala, uz nadzor predstavnika GIK-a. Operateri koji su unosili rezultate glasanja u sistem CIK-a su bili adekvatno obučeni i nalazili su se na istoj lokaciji na kojoj se zaprimao materijal. Nije bilo sličajeva ponovnog brojanja glasova sa biračkih mjesta. Mjere za sprječavanje širenja virusa COVID-19 nisu poštovane.


Proces brojanja glasova i pakovanje izbornog materijala


Proglašavanje nevažećih glasačkih listića za gradonačelnika nije obavljeno u skladu sa propisima CIK-a na jednom biračkom mjestu (009B079-B). Na jednom biračkom mjestu (009B052-A) su uočene nepravilnosti prilikom pakovanja izbornog materijala.  Na tri birčka mjesta (009B007, 009B040, 009B083) Obrazac brojnog stanja i Obrasce sa zbirnim rezultatima nisu potpisali svi članovi biračkog odbora. Na osam biračkih mjesta, omogućen je ulazak na biračko mjesto nakon njegovog zatvaranja. Žuta kopija obrasca sa zbirnim rezultatima nije izvješena na četiri biračka mjesta (009B070, 009B082, 009B096, 009B105), dok je na 29,2% biračkih mjesta kopija izvješena, ali je nečitka.


Izlaznost


Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost do 19:00 h na prijevremenim izborima u Prijedoru je 30,7 % (sa marginom statističke greške od +/- 4,17 % na intervalu od 99 procentne tačnosti).


Preliminarni rezultati glasanja


Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za gradonačelnika Grada Prijedor pokazuju: • MLADEN UNIJAT (NEZAVISNI KANDIDAT) 1,65% (0,64% MoE)

 • DANIJEL SIMATOVIĆ (NEZAVISNI KANDIDAT) 0,09% (0,07% MoE)

 • SLOBODAN JAVOR (SNSD) 53,33% (3,19% MoE)

 • ZORAN GRBIĆ (OTADŽBINSKA STRANKA) 0,14% (0,07% MoE)

 • DANIJELA ĐURIĆ (LIJEVO KRILO) 0,13% (0,07% MoE)

 • MARKO KAURIN (KRUG) 0,04% (0,04% MoE)

 • VJEKOSLAV KRNETA (NEZAVISNI KANDIDAT) 0,06% (0,05% MoE)

 • SLAĐANA RADAKOVIĆ (NEZAVISNI KANDIDAT) 3,06% % (0,57% MoE)

 • ZLATKO JOSIĆ (DEMOKRATSKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE) 0,11% (0,09% MoE)

 • SAŠA STUPAR (NEZAVISNI KANDIDAT) 0,18% (0,08% MoE)

 • GORAN PREDOJEVIĆ (ZA NAŠ PRIJEDOR – DNS, SDS, PDP) 40,93% (3,00% MoE)

 • MILOŠ JANJETOVIĆ (RE-BALANS) 0,04% (0,04% MoE)

 • LIDIJA RADIĆ (SNS FBIH – SAMO NAJBOLJI IDU NAPRIJED) 0,14% (0,07% MoE)

 • ILIJA MAMIĆ (RADNIČKA PARTIJA) 0,09% (0,08% MoE)


Zatvaranje biračkih mjesta


Zatvaranje biračkih mjesta je izvršeno u skladu sa propisima. Sva biračka mjesta su zatvorena do 19:15. Svim glasačima koji su se zatekli ispred biračkog mjesta u 19:00 h je omogućeno da glasaju. Na tri biračka mjesta (009B069, 009B083, 009B084) svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni pri zatvaranju biračkog mjesta.


Proces glasanja


Od nepravilnosti pri procesu glasanja, posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili da na biračkom mjestu 009B063 birač ubacuje više glasačkih listića u glasačku kutiju, dok je na biračkom mjestu 009B035 dozvoljeno jednoj osobi da glasa za više osoba u nekoliko navrata, a na 009B007 jedna osoba je glasala više puta.


Na više od polovine biračkih mjesta (50,4 %) zabilježeno je do deset slučajeva porodičnog glasanja. Također, na više od polovine biračkih mjesta (63,5%) zabilježeni su i slučajevi vraćanja birača sa biračkog mjesta jer nisu bilu na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti).


Na dva biračka mjesta (009B062 i 009B028) je bilo otvorenog nagovaranja da se glasa za određenog političkog subjekta. Skoro na svakom četvrtom biračkom mjestu (24,3%) zabilježen je bar jedan slučaj da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju u kabini.


Do deset slučajeva glasanja bez propisne identifikacije birača zabilježeno je na 9,6% biračkih mjesta.


Tokom glasanja, mjere za sprečavanje širenja COVID-19 nisu se primijenjivale na 10,4% biračkih mjesta.


Na tri biračka mjesta (009B007, 009B062, 009B067) neovlaštene osobe su se duže zadržavale na biračkom mjestu i remetile proces glasanja.


Na osam biračkih mjesta je bilo pisanih primjedbi ili prigovora od strane posmatrača izbornog procesa.


Kršenje izborne šutnje je zabilježeno u Centru Prijedora i odnosi se na upotrebu interaktivnog bilborda, a Koalicija „Pod lupom“ je pripremila prigovor za Centralnu izbornu komisiju BiH koja je prvostepeni organ nadležan u ovom slučaju. Politički subjekti su jasno imali mogućnost uplatiti vlastitu promociju do dana kad počinje izborna šutnja, odnosno 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, a to su propustili učiniti.


Otvaranje i uređenje biračkih mjesta


Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na izborni dan u Prijedoru angažovala 116 građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog dana koji su posmatrali cjelokupni izborni proces na skoro svim biračkim mjestima kao i u Gradskoj izbornoj komisiji Prijedor. Svim posmatračima Koalicije „Pod lupom“ omogućen je nesmetan pristup na svim biračkim mjestima na koje su bili raspoređeni.


Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili da na 15,7% posmatranih biračkih mjesta u Prijedoru svi članovi biračkog odbora nisu ispoštovali obavezu da budu prisutni na biračkom mjestu u 06:00 h.


Na jednom biračkom mjestu (009B100) zaprimljeno je 39 glasačkih listića manje nego što na tom biračkom mjestu ima registrovanih birača, a što je u suprotnosti sa pravilima. Na dva biračka mjesta (009B002-A i 009B038) nije izvršeno ručno brojanje glasačkih listića prije otvaranja biračkog mjesta.


Na skoro polovini biračkih mjesta (40,9%) u Prijedoru nije istaknuta lista članova biračkog odbora, dok je na ostalim biračkim mjestima ona istaknuta ali se na njoj ne može vidjeti kojem političkom subjektu pripadaju članovi biračkog odbora. Koalicija „Pod lupom“ naglašava da je neophodno objavljivati liste članova biračkih odbora sa nazivom političkih subjekata, kako bi se dao doprinos transparentnosti izbornog procesa i spriječila trgovina mjestima u biračkim odborima.


Četiri biračka mjesta (009B26, 009B29, 009B83, 009B84) u Prijedoru nisu bila uređena prema instrukcijama Centralne izborne komisije BiH o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19.


Tajnost glasanja je osigurana na svim biračkim mjestima u Prijedoru, odnosno glasačke kabine su postavljene na način da niko ne može vidjeti za koga je birač glasao. Na svim biračkim mjestima glasačka kutija je pokazana prazna prije otvaranja biračkih mjesta.


Tačno u 7:00 h otvorena je većina biračkih mjesta, dok je pet biračkih mjesta otvoreno sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta.


Prijave građana


Koaliciji „Pod lupom“ su prijavljena dva slučaja kršenja izborne šutnje na društvenim mrežama, međutim, zbog pojave naloga na društvenim mrežama koje nije moguće povezati sa političkim subjektima, ove nepravilnosti nisu tretirane Izbornim zakonom u BiH. U slučaju utvrđivanja vlasništva stranice na društvenim mrežama, Koalicija „Pod lupom“ će navedene prijave obraditi i uputiti ka Centralnoj izbornoj komisiji BiH.


Posebno zabrinjavajući slučaj koji su prijavila dva građanina, odnosi se na pritiske na birače za glasanje za jednog kandidata sa broja telefona koji je registrovan na Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske – poslovnica Prijedor. Slučaje je prijavljen Policijskoj upravi Prijedor MUP-a RS.


Koaliciji „Pod lupom“ je prijavljeno da se u prostorijama Rukometnog kluba „Mira“ nalaze vreće sa popunjenim glasačkim listićima sa zaokruženim jednim od kandidata na izborima, sa navodima da postoji namjera da se zamjene za vreće sa biračkog mjesta. Posmatrač Koalicije „Pod lupom“ u Sportskoj dvorani „Mladost“, gdje se prema dostupnim informacijama nalaze prostorije RK „Mira“, obišao je lokaciju i nije pronašao dokaze koji bi potkrijepili navedene prijave.


HVALA


Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ najiskrenije se zahvaljuje nestranačkim, građanskim posmatračima i posmatračicama koji su okosnica posmatračke misije za prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Prijedor.


 Zahvaljujemo se i  medijima na praćenju nezavisne izborne posmatračke misije, kao i većini aktera izbornog procesa, a posebno građanima biračima na podršci i ukazanom povjerenju.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa