Preporuke Koalicije ,,Pod lupom" za izmjene izbornog zakonodavstva

Koalicija ,,Pod lupom“ je 29. marta/ožujka održala konferenciju u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu pod nazivom ,,Slobodni i pošteni izbori za sve građane: Uslov koji nema alternativu!“, tokom koje je kroz tri sesije razgovarano o izbornim rokovima i izbornom kalendaru, biračkim odborima, te tehničkim unapređenjima izbornog procesa.

Na osnovu diskusija sa sesija doneseni su zaključci koji su uručeni članovima interresornih radnih grupa, poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovima Centralne izborne komisije BiH, o čemu možete saznati više u video reportaži.Preporuke za unapređenje izbornog procesa


Prioritetne preporuke:


Propisati da je predsjednik biračkog odbora nestranačka osoba sa iskustvom u provođenju izbora ili dobrim poznavanjem izbornog procesa, i da ga/je imenuje lokalna izborna komisija;


Spriječiti razmjenu mjesta i potencijalnu trgovinu mjestima u biračkim odborima između političkih subjekata javnom objavom imena i prezimena svih članova biračkih odbora sa naznačenom pripadnošću političkom subjektu ispred kojeg su imenovani, i to odmah nakon imenovanja u birački odbor te ponovo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora;


Uvesti zasebne providne glasačke kutije za svaki nivo vlasti koji se bira; Smanjiti visinu glasačkih kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja;


Uvesti obavezu poništenja izbora za ona biračka mjesta gdje se utvrdi manjak/višak glasačkih listića;


Izjednačiti status nestranačkih posmatrača sa međunarodnim posmatračima u pogledu prava i obaveza;


Omogućiti nestranačkim posmatračima podnošenje prigovora;


Stvoriti zakonske pretpostavke i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru;


Skratiti sve rokove od datuma raspisivanja izbora do službene i potpune objave konačnih rezultata izbora (umjesto sadašnjih 180, na 120 dana);


Na svakom biračkom mjestu obezbijediti skeniranje glasačkog listića od strane glasača čime bi se spriječile izborne manipulacije i brže objavili rezultati izbora.


Za zakonodavnu vlast i izbornu administraciju:


1. Pristupiti procesu izrade i usvajanja zakona o političkim organizacijama na državnom nivou;


2. Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe zabranom ceremonija obilježavanja završetaka i/ili početaka javnih radova finansiranih iz javnog budžeta građana u vrijeme izborne kampanje i izborne šutnje;


3. Stvoriti zakonske pretpostavke i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru;


4. Precizirati odgovornost za političke subjekte koji provode zabranjenu izbornu kampanju prije početka iste;


5. Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIK-a BiH ili prenošenjem ovlaštenja na službe državne revizije;


6. Spriječiti razmjenu mjesta i potencijalnu trgovinu mjestima u biračkim odborima između političkih subjekata javnom objavom imena i prezimena svih članova biračkih odbora sa naznačenom pripadnošću političkom subjektu ispred kojeg su imenovani, i to odmah nakon imenovanja u birački odbor te ponovo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora;


7. Propisati da se, osim članova biračkih odbora, sankcionišu politički subjekti ispred kojih je to lice imenovano u birački odbor ukoliko se utvrdi da se krše odredbe Izbornog zakona po nalogu političkog subjekta;


8. Propisati da je predsjednik biračkog odbora nestranačka osoba sa iskustvom u provođenju izbora ili dobrim poznavanjem izbornog procesa, i da ga/je imenuje lokalna izborna komisija;


9. Izjednačiti status nestranačkih posmatrača sa međunarodnim posmatračima u pogledu prava i obaveza;


10. Utvrditi rok za izdavanje akreditacije posmatraču od strane izborne administracije;


11. Omogućiti nestranačkim posmatračima podnošenje prigovora;


12. Izbornim zakonom BiH predvidjeti situacije kada dođe do prekida izbornog procesa kojim je onemogućeno utvrđivanje rezultata izbora;


13. U Izbornom zakonu BiH propisati tačne rokove u kojima se mora donijeti odluka o poništenju izbora;


14. Predvidjeti institut vanrednih izbora sa mandatom u trajanju od četiri godine;


15. U Izbornom zakonu propisati kada i pod kojim uvjetima prestaju mandati prethodnim izabranim i imenovanim članovima u organima vlasti u slučajevima kad se novi izabrani organi vlasti ne konstituiraju u zakonskom roku;


16. Donijeti odredbu u Ustavu BiH i Izbornom zakonu BiH kojom će se spriječiti zloupotreba nacionalnog izjašnjavanja u izbornom procesu;


17. Obezbijediti minimalnu zastupljenost tri konstitutivna naroda, nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih u zakonodavnoj vlasti na nivou kantona u FBiH, entiteta, kao i u predstavničkim tijelima na lokalnom nivou;


18. Usvojiti službenu prečišćenu verziju Izbornog zakona BiH.


U vezi provođenja izbora:


19. Skratiti sve rokove od datuma raspisivanja izbora do službene i potpune objave konačnih rezultata izbora (umjesto sadašnjih 180, na 120 dana);


20. Striktno poštovati utvrđene rokove za dostavljanje glasačkih paketa biračima registrovanim za glasanje putem pošte;


21. Posvetiti posebnu pažnju kriterijima stručnosti i iskustvu u izbornim procesima pri imenovanju i potvrđivanju članova lokalnih izbornih komisija;


22. Spriječiti zloupotrebu glasanja putem pošte kroz provedbene akte;


23. Obezbijediti kontinuiranu obuku lokalnih izbornih komisija u cilju veće efikasnosti njihovog rada u izbornom periodu;


24. Napraviti temeljite izmjene i konkretna unapređenja po pitanju obuke članova biračkih odbora;


25. Sankcionisati neopravdana odustajanja od rada u biračkom odboru neposredno uoči izbornog dana zabranom angažmana u najmanje dva izborna ciklusa; propisati vođenje takvih evidencija na nivou lokalne izborne administracije;


26. CIK BiH treba blagovremeno objavljivati informacije o zaprimljenim prigovorima i odlukama o istima na svojoj internet stranici;


Izborni dan:


27. Striktno poštovati odredbe Izbornog zakona BiH i odredbe provedbenih akata kojima je propisano obezbjeđenje sigurnosti izbornog materijala na svakom biračkom mjestu;


28. Striktno poštovati provedbene akte koji se odnose na uređenje biračkog mjesta, te precizirati raspored članova biračkog odbora kojim će se omogućiti svakom članu biračkog odbora uvid u rad drugih članova;


29. Uvesti zasebne providne glasačke kutije za svaki nivo vlasti koji se bira;


30. Smanjiti visinu glasačkih kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja;


31. Tehnički unaprijediti izradu kopija obrazaca sa zbirnim rezultama da bi iste bile čitljive, te ih javno postavljati na biračko mjesto nakon završetka svih procesa na biračkom mjestu kako je i propisano;


32. Uvesti obavezu poništenja izbora za ona biračka mjesta gdje se utvrdi manjak/višak glasačkih listića;


33. Propisati strožije kazne za članove biračkih odbora gdje se utvrde neslaganja i/ili nelogičnosti u testu tačnosti kao rezultata needukovanosti ili manipulacija;


34. Na svakom biračkom mjestu obezbijediti skeniranje glasačkog listića od strane glasača čime bi se spriječile izborne manipulacije i brže objavili rezultati izbora.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (75)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (37)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (10)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (7)

Glasaj

Mapa