Preporuke Koalicije ,,Pod lupom" za izmjene izbornog zakonodavstva

Koalicija ,,Pod lupom“ je 29. marta/ožujka održala konferenciju u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu pod nazivom ,,Slobodni i pošteni izbori za sve građane: Uslov koji nema alternativu!“, tokom koje je kroz tri sesije razgovarano o izbornim rokovima i izbornom kalendaru, biračkim odborima, te tehničkim unapređenjima izbornog procesa.

Na osnovu diskusija sa sesija doneseni su zaključci koji su uručeni članovima interresornih radnih grupa, poslanicima i delegatima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovima Centralne izborne komisije BiH, o čemu možete saznati više u video reportaži.Preporuke za unapređenje izbornog procesa


Prioritetne preporuke:


Propisati da je predsjednik biračkog odbora nestranačka osoba sa iskustvom u provođenju izbora ili dobrim poznavanjem izbornog procesa, i da ga/je imenuje lokalna izborna komisija;


Spriječiti razmjenu mjesta i potencijalnu trgovinu mjestima u biračkim odborima između političkih subjekata javnom objavom imena i prezimena svih članova biračkih odbora sa naznačenom pripadnošću političkom subjektu ispred kojeg su imenovani, i to odmah nakon imenovanja u birački odbor te ponovo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora;


Uvesti zasebne providne glasačke kutije za svaki nivo vlasti koji se bira; Smanjiti visinu glasačkih kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja;


Uvesti obavezu poništenja izbora za ona biračka mjesta gdje se utvrdi manjak/višak glasačkih listića;


Izjednačiti status nestranačkih posmatrača sa međunarodnim posmatračima u pogledu prava i obaveza;


Omogućiti nestranačkim posmatračima podnošenje prigovora;


Stvoriti zakonske pretpostavke i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru;


Skratiti sve rokove od datuma raspisivanja izbora do službene i potpune objave konačnih rezultata izbora (umjesto sadašnjih 180, na 120 dana);


Na svakom biračkom mjestu obezbijediti skeniranje glasačkog listića od strane glasača čime bi se spriječile izborne manipulacije i brže objavili rezultati izbora.


Za zakonodavnu vlast i izbornu administraciju:


1. Pristupiti procesu izrade i usvajanja zakona o političkim organizacijama na državnom nivou;


2. Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe zabranom ceremonija obilježavanja završetaka i/ili početaka javnih radova finansiranih iz javnog budžeta građana u vrijeme izborne kampanje i izborne šutnje;


3. Stvoriti zakonske pretpostavke i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru;


4. Precizirati odgovornost za političke subjekte koji provode zabranjenu izbornu kampanju prije početka iste;


5. Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIK-a BiH ili prenošenjem ovlaštenja na službe državne revizije;


6. Spriječiti razmjenu mjesta i potencijalnu trgovinu mjestima u biračkim odborima između političkih subjekata javnom objavom imena i prezimena svih članova biračkih odbora sa naznačenom pripadnošću političkom subjektu ispred kojeg su imenovani, i to odmah nakon imenovanja u birački odbor te ponovo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora;


7. Propisati da se, osim članova biračkih odbora, sankcionišu politički subjekti ispred kojih je to lice imenovano u birački odbor ukoliko se utvrdi da se krše odredbe Izbornog zakona po nalogu političkog subjekta;


8. Propisati da je predsjednik biračkog odbora nestranačka osoba sa iskustvom u provođenju izbora ili dobrim poznavanjem izbornog procesa, i da ga/je imenuje lokalna izborna komisija;


9. Izjednačiti status nestranačkih posmatrača sa međunarodnim posmatračima u pogledu prava i obaveza;


10. Utvrditi rok za izdavanje akreditacije posmatraču od strane izborne administracije;


11. Omogućiti nestranačkim posmatračima podnošenje prigovora;


12. Izbornim zakonom BiH predvidjeti situacije kada dođe do prekida izbornog procesa kojim je onemogućeno utvrđivanje rezultata izbora;


13. U Izbornom zakonu BiH propisati tačne rokove u kojima se mora donijeti odluka o poništenju izbora;


14. Predvidjeti institut vanrednih izbora sa mandatom u trajanju od četiri godine;


15. U Izbornom zakonu propisati kada i pod kojim uvjetima prestaju mandati prethodnim izabranim i imenovanim članovima u organima vlasti u slučajevima kad se novi izabrani organi vlasti ne konstituiraju u zakonskom roku;


16. Donijeti odredbu u Ustavu BiH i Izbornom zakonu BiH kojom će se spriječiti zloupotreba nacionalnog izjašnjavanja u izbornom procesu;


17. Obezbijediti minimalnu zastupljenost tri konstitutivna naroda, nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih u zakonodavnoj vlasti na nivou kantona u FBiH, entiteta, kao i u predstavničkim tijelima na lokalnom nivou;


18. Usvojiti službenu prečišćenu verziju Izbornog zakona BiH.


U vezi provođenja izbora:


19. Skratiti sve rokove od datuma raspisivanja izbora do službene i potpune objave konačnih rezultata izbora (umjesto sadašnjih 180, na 120 dana);


20. Striktno poštovati utvrđene rokove za dostavljanje glasačkih paketa biračima registrovanim za glasanje putem pošte;


21. Posvetiti posebnu pažnju kriterijima stručnosti i iskustvu u izbornim procesima pri imenovanju i potvrđivanju članova lokalnih izbornih komisija;


22. Spriječiti zloupotrebu glasanja putem pošte kroz provedbene akte;


23. Obezbijediti kontinuiranu obuku lokalnih izbornih komisija u cilju veće efikasnosti njihovog rada u izbornom periodu;


24. Napraviti temeljite izmjene i konkretna unapređenja po pitanju obuke članova biračkih odbora;


25. Sankcionisati neopravdana odustajanja od rada u biračkom odboru neposredno uoči izbornog dana zabranom angažmana u najmanje dva izborna ciklusa; propisati vođenje takvih evidencija na nivou lokalne izborne administracije;


26. CIK BiH treba blagovremeno objavljivati informacije o zaprimljenim prigovorima i odlukama o istima na svojoj internet stranici;


Izborni dan:


27. Striktno poštovati odredbe Izbornog zakona BiH i odredbe provedbenih akata kojima je propisano obezbjeđenje sigurnosti izbornog materijala na svakom biračkom mjestu;


28. Striktno poštovati provedbene akte koji se odnose na uređenje biračkog mjesta, te precizirati raspored članova biračkog odbora kojim će se omogućiti svakom članu biračkog odbora uvid u rad drugih članova;


29. Uvesti zasebne providne glasačke kutije za svaki nivo vlasti koji se bira;


30. Smanjiti visinu glasačkih kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja;


31. Tehnički unaprijediti izradu kopija obrazaca sa zbirnim rezultama da bi iste bile čitljive, te ih javno postavljati na biračko mjesto nakon završetka svih procesa na biračkom mjestu kako je i propisano;


32. Uvesti obavezu poništenja izbora za ona biračka mjesta gdje se utvrdi manjak/višak glasačkih listića;


33. Propisati strožije kazne za članove biračkih odbora gdje se utvrde neslaganja i/ili nelogičnosti u testu tačnosti kao rezultata needukovanosti ili manipulacija;


34. Na svakom biračkom mjestu obezbijediti skeniranje glasačkog listića od strane glasača čime bi se spriječile izborne manipulacije i brže objavili rezultati izbora.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (616)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (186)

Providne glasačke kutije (197)

Smanjenje visine glasačkih kabina (65)

Sve navedeno (925)

Drugo (148)

Glasaj

Mapa