Prijevremeni lokalni izbori

Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora ako je neki izabrani organ raspušten, odnosno ako mu prestane mandat u skladu sa ustavom i zakonom.

Koalicija ,,Pod lupom“ je od svog osnivanja posmatrala prijevremene lokalne izbore u 17 općina/gradova, prve izbore u novoformiranoj Općini Stanari te opoziv načelnika u Općini Lukavac. 


PRIJEVREMENI IZBORI 2019


17.02.2019. godine - Grad Doboj, grad Trebinje, Bosansko Grahovo, Bosanski petrovac, Bužim, Domaljevac - Šamac, Drvar, Kakanj i Ribnik

Na ovim prijevremenim izborima za načelnike/gradonačelnike u 9 općina/gradova angažovano je 145 posmatrača/ica na redovnim biračkim mjestima, 14 u 7 mobilnih timova te 9 u lokalnim izbornim komisijama. Mobilni timovi su posjetili dodatnih 108 biračkih mjesta. 

OPOZIV NAČELNIKA U OPĆINI LUKAVAC 2018


13. maj 2018. godine -  Lukavac
Na opozivu  za načelnika Općine Lukavac angžaovana su 63 posmatrača/ice koji su bili raspoređeni na svim biračkim mjestima, u lokalnoj izbornoj komisiji te u jednom mobilnom timu. 


PRIJEVREMENI IZBORI 2017


24. septembar 2017. godine – Trnovo RS


Na izborima u Trnovu RS je bilo angažovano 7 posmatrača Koalicije ,,Pod lupom“, koji su bili raspoređeni na 5 biračkih mjesta, u jedan mobilni tim i Opštinsku izbornu komisiju Trnovo RS.


17. decembar 2017. godine - Glamoč


Na izborima u Glamoču je bilo  angažovano 10 posmatrača Koalicije ,,Pod lupom“, koji su bili raspoređeni na 8 biračkih mjesta, u jedan mobilni tim i Opštinsku izbornu komisiju Glamoč.

PRIJEVREMENI IZBORI 2015


01. februar 2015. godine – Domaljevac Šamac, Istočni Drvar i  Stanari


22. februar 2015. godine – Kalesija i Živinice


Na prijevremenim izborima u februaru Koalicija je angažovala 102 posmatrača. Posmatrači su bili raspoređeni na ukupno 90 biračkih mjesta, pokrivajući 1. februara sva biračka mjesta, a 22. februara polovinu biračkih mjesta. Šest mobilnih timova je bilo angažovano u 4 opštine, koji su dodatno pokrili 30 biračkih mjesta i posmatrali rad 4 lokalne izborne komsije.  


06. septembar 2015. godine – Fojnica


Izbore u Fojnici je posmatralo 20 posmatrača koji su bili raspoređeni na svih 18 biračkih mjesta. Mobilni tim koji je imao dva posmatrača je obišao 15 biračkih mjesta i pratio aktivnosti Opštinske izborne komisije.


06. decembar 2015. godine – Milići


Ukupno 16 posmatrača je bilo angažovano na izborima u Milićima i bili su raspoređeni na svih 14 biračkih mjesta, dok je mobilni tim posmatrao rad Opštinske izborne komisije.


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (22)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (83)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (43)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (13)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (5)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (8)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (12)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (9)

Glasaj

Mapa