Saopćenje za javnost: Do 14:00 glasalo 34 % birača u Srebrenici, 40 % u Doboju

Posmatrači Koalicije za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' su izvijestili Pozivni centar Koalicije „Pod lupom“ o procesu glasanja u Doboju i Srebrenici do 14:00 h. Svi posmatrači su izvijestili da neometano prate proces glasanja. Do sada su zabilježene primjedbe ili prigovori na dvanaest biračkih mjesta u Doboju i jednom biračkom mjestu u Srebrenici.
Saopćenje za javnost: Do 14:00 glasalo 34 % birača u Srebrenici, 40 % u Doboju

Otvoreno nagovaranje da se glasa za određenog političkog subjekta ili zastrašivanje i vršenje pritisaka na glasače je zabilježeno na tri biračka mjesta u Doboju (038B027, 038B029 i 038B035A) i jednom biračkom mjestu u Srebrenici (105B015).


Glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata je zabilježeno na pet biračkih mjesta, od kojih su tri u Doboju, a dva u Srebrenici.


Vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu bilu na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska je zabilježeno na više od 39 % biračkih mjesta (do 10  takvih slučajeva).


Posmatrači „Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili porodično/obiteljsko glasanje na više od polovine biračkih mjesta (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti), a na 3 biračka mjesta čak više od 10 slučajeva porodičnog glasanja. Na 20 biračkih mjesta jedna osoba je pružala pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, od kojih je 18 u Doboju.


Duže zadržavanje neovlaštenih osoba i sumnje na „bugarski voz“ (pojedini birači na biračko mjesto dolaze sa već označenim glasačkim listićima, a iznose prazne) nisu zabilježeni ni na jednom biračkom mjestu.


Na dva biračka mjesta u Doboju, tokom glasanja se nisu primijenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.


Koaliciji „Pod lupom“ do sada je prijavljeno 7 situacija koje predstavljaju potencijalno ozbiljne nepravilnosti u izbornom procesu. Najveći dio njih se odnosi na stranačke pomagače pri glasanju birača, kojima, onako kako je prpisano Izbornim zakonom BiH, pomoć pri glasanju očigledno nije trebala. To je prijavljeno na sljedećim biračkim mjestima u Doboju: 038B027, 038B029, 038B068 i 038B079. Koalicija je zaprimila i prijavu o navodnoj kupovini glasova u blizini biračkog mjesta 038B029, kao i druge nepravilnosti u blizini ovog biračkog mjesta poput nagovaranja birača i dijeljenja letaka sa instrukcijama za koga glasati. O navodima o kupovini glasova obaviještena je nadležna policijska uprava. 


Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost do 14:00 h na ponovljenim izborima u Srebrenici je 34, 0 %, a u Doboju 40, 0 % (sa marginom statističke greške od +/- 1, 70 % na intervalu od 95 procentne tačnosti). Preliminarni podaci sa uzorka posmatranih biračkih mjesta, i uzimajući u obzir marginu statističke greške, ukazuju na to da je izlaznost u Srebrenici i Doboju manja za 9 - 16 % u odnosu na redovne Lokalne izbore održane 15.11.2020. godine.


Građani sve uočene nepravilnosti tokom izbornog dana mogu prijaviti Koaliciji ''Pod lupom'' na besplatan broj 080 05 05 05 ili putem online obrasca https://bih2021.electionsobserver.org/neregularnosti/  .


Sljedeća konferencija za medije održat će se u 21:30 h, kada će Koalicija „Pod lupom“ pružiti informacije o izlaznosti na izbore, procesu glasanja, zatvaranju biračkih mjesta i brojanju glasova za (grado)načelnika.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (22)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (83)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (43)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (13)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (5)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (8)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (12)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (9)

Glasaj

Mapa