Saopštenje: Do 20:00 sati ukupno 383 prijave o kritičnim situacijama

07.10.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja provodi građansko, nestranačko posmatranje Općih izbora 2018 u BiH, obavještava javnost o toku izbornog dana do 20:00 h
Saopštenje: Do 20:00 sati ukupno 383 prijave o kritičnim situacijama

Do 20:00 sati, Koalicija ''Pod lupom'' zaprimila je ukupno 383 prijave o kritičnim situacijama, od čega se 75 zabilježenih slučajeva odnosi na probleme u procesu glasanja. Zabrinjava pojava tzv. bugarskog voza koji je primjećen na 14 biračkih mjesta. Građani i građanke BiH su prijavili ukupno 189 nepravilnosti koje se uglavnom odnose na kršenje izborne šutnje, te pritiske i podmićivanje birača/ica.


Svim posmatračima/cama omogućeno je da prate proces glasanja. Na 15% biračkih mjesta uložene su primjedbe i prigovori od strane posmatrača/ica Koalicije i drugih posmatrača/ica političkih subjekata. Također, naloženo je ulaganje 80 primjedbi Koalicije ‘’Pod lupom’’ u Zapisnike o radu biračkih odbora.


Na ostalim biračkim mjestima, glasanje i zatvaranje biračkih mjesta proteklo je u skladu sa izbornim zakonom i pravilima. Na oko 25% biračkih mjesta zabilježeno je od 1 do 5 slučajeva da je jedna osoba više puta pomagala biračima/cama koji su pristupili glasanju a na 4% biračkih mjesta zabilježeno je od 1 do 5 slučajeva glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata. Praksa široko rasprostranjenog porodičnog glasanja nastavila se i na ovim izborima. Od 1 do 5 ovakvih slučajeva zabilježeno je na 52% biračkih mjesta a na dodatnih 4% zabilježeni su frekventniji slučajevi, od 6 do 25 puta. Na 1% biračkih mjesta takvih slučajeva je bilo više od 25. U izolovanim slučajevima zabilježeno je da birači dolaze na biračka mjesta sa već označenim glasačkim listićima te da se jednoj osobi izdaje više glasačkih listića za isti izborni nivo.


Poređenjem vrsta nepravilnosti po biračkim mjestima uočeno je da se obično samo jedna vrsta nepravilnosti pojavljuje na jednom biračkom mjestu.


79% biračkih mjesta zatvoreno je u 19:00, 15% do 19:15, a preostalih 6% do 20:00 sati. Na 76% biračkih mjesta nije bilo glasača ispred biračkih mjesta pri zatvaranju. Na 22 % biračkih mjesta građanima/kama koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h je omogućeno glasanje a u 2% nije omogućeno glasanje. Na većini biračkih mjesta, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.


Posmatrači/ce Koalicije još uvijek nadgledaju brojanje glasova na biračkim mjestima dok 143 posmatrača/ica istovremeno prate rad lokalnih izbornih komisija.


Informacije o procesu prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanju rezultata izbora za članove Predsjedništva BiH biće predstavljene javnosti na večerašnjoj konferenciji za novinare u 23:00 sata u PSBiH.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (3)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (0)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (1)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa