Saopštenje: Izborne nepravilnosti i kršenja Izbornog zakona BiH se nastavljaju

23.8.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja posmatra predizborni period u BiH je na današnjoj press konferenciji u Tuzli prezentovala nalaze dugoročnog posmatranja u prve četiri sedmice izvještavanja posmatrača/ica (od 23.7. do 19.8.) i konstatovala da se izborne nepravilnosti nastavljaju.
Saopštenje: Izborne nepravilnosti i kršenja Izbornog zakona BiH se nastavljaju

Dugoročni posmatrači/ice Koalicije ‘’Pod lupom’’ bilježe izborne nepravilnosti i kršenja Izbornog zakona BiH i u četvrtoj sedmici izvještavanja. Do 19.8., 10 lokalnih izbornih komisija nije ispoštovalo odredbe Izbornog zakona BiH o ravnopravnosti spolova i to pet na štetu žena i pet na štetu muškaraca. Zabrinjavajuće je da su ovi članovi, pored jasne odredbe zakona, ipak dobili suglasnost za imenovanje u općinskim vijećima i skupštinama općina u BiH koje je potvrdila Centralna izborna komisija.

I dalje 12 lokalnih izbornih komisija nema adekvatne uslove za rad koji se, prema navodima članova lokalnih izbornih komisija odnose na neadekvatne prostorije, nedostatak finansija i lošu opemu. Evidentan je napredak u ovom segmentu u odnosu na prve tri sedmice izvještavanja. Međutim, neadekvatni uslovi za rad u ovim lokalnim izbornim komisijama mogu dovesti u opasnost implementaciju izbora na kvalitetan način.
‘’Drugi put apelujemo na lokalnu administraciju u ovih 12 općina da lokalnim izbornim komisijama omogući adekvatne uvjete za rad’’ – naglasio je Danijel Stjepanović, regionalni asistent Regionalnog ureda u Tuzli.

U četvrtoj sedmici izvještavanja, 62 lokalne izborne komisije nisu održale sjednicu dok 16 sjednica uopće nije bilo najavljeno iako su i jedno i drugo njihove obaveze. Općinska izborna komisija Jezero je i dalje jedina lokalna izborna komisija koja nije usvojila Poslovnik o radu a kako navode članovi komisije, isti će biti usvojen do 23.8.2018..

Uočena su i nepoštivanja rokova predviđeni izbornim kalendarom. Do 08.8., 21 lokalna izborna komisija nije dodijelila pozicije političkim subjektima u biračkim odborima a neke od njih navode da su dobile saglasnot od CIK-a. U svakoj drugoj općini, gradu u BiH politički subjekti nisu dostavili prijedloge članova biračkih odbora do 15.8.. Prema navodima članova ovih lokalnih izbornih komisija, CIK je prolongirala ovaj rok do 20.8..
‘’Postavlja se pitanje, čemu služe rokovi ako se isti krše bez posljedica ili prolongiraju odlukom CIK-a što onda utiče na kašnjenje drugih predviđenih aktivosti lokalnih izbornih komisija’’ – istaknuo je Dario Jovanović, direktor projekta Koalicija ‘’Pod lupom’’.

Zabilježeno je 178 slučajeva preuranjene, zakonom zabranjene kampanje u svakoj trećoj općini i gradu u BiH. Ovaj broj u četvrtoj sedmici izvještavanja za Opće izbore 2018. je mnogo veći u odnosu na broj zabilježenih slučajeva u osmoj sedmici izvještavanja za Lokalne izbore 2016..


Evidentirano je 18 različitih političkih subjekata koji su kršili ovu odredbu Izbornog zakona BiH koja se najčešće ogleda u plaćenom oglašavanju na društvenim mrežama i organiziranju javnih događaja čiji je cilj promoviranje političke stranke ili kandidata/kinje na izborima.


Već sada postoje sumnje u nezakonitu trgovinu biračkim mjestima u 9 općina, gradova u BiH. Centralna izborna komisija je na preporuku Koalicije usvojila izmjenu koja se odnosi na objavljivanje imena svih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu nakon imenovanja u birački odbor i na izborni dan  koja će značajno spriječiti razmjene i potencijalne nezakonite trgovine mjestima u biračkim odbrorima koje će i ako se dese biti vidljive i nadamo se adekvatno sankcionisane.  

‘’Nezakonita trgovina biračkim mjestima, prijetnja biračima, kupovina glasova, ucjene otkazima, nuđenje novog zaposlenja, zloupotreba javnih resursa u vidu povećanja plata, penzija, socijalnih davanja ali i zloupotreba službenih vozila i osiguranja u svrhu kampanje, zloupotreba ličnih podataka u svrhu glasanja poštom i fiktivne prijave prebivališta, neažurni birački spiskovi sa umrlim licima I preuranjena kampanja, sve su to kršenja zakona koja se dešavaju prije izbornog dana’’ – izrazio je zabrinutost Dario Jovanović.

Na izborni dan Koalicija ‘’Pod lupom’’ će angažovati 4 000 građanskih, nestranačkih posmatrača/ica u svim općinama, gradovima i Brčko disktriktu BiH koji će štititi glas svakog birača bez obzira na to kome će dati svoj glas.


Podsjećamo građane i građanke Bosne i Hercegovine da se mogu prijaviti za posmatrače/ice izbornog dana na besplatni broj telefona 080 05 05 05 ili putem web stranice www.podlupom.org, te da prijave uočene izborne nepravilnosti putem navedenih kontakata.


Aktivnosti Koalicije ''Pod lupom'' provode se uz finansijsku podršku Evropske unije i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (3)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (0)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (1)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa