Saopštenje: Izborne nepravilnosti već sada ukazuju na to da izbori neće biti slobodni i pošteni

16.8.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja posmatra predizborni period u BiH je na današnjoj press konferenciji u Banja Luci prezentovala nalaze dugoročnog posmatranja u prve tri sedmice izvještavanja posmatrača/ica (od 23.7. do 13.8.) i izrazila zabrinutost zbog broja uočenih izbornih nepravilnosti.
Saopštenje: Izborne nepravilnosti već sada ukazuju na to da izbori neće biti slobodni i pošteni

Prema nalazima dugoročnih posmatrača/ica Koalicije ‘’Pod lupom’’ i u trećoj sedmici izvještavanja izborne nepravilnosti i kršenja Izbornog zakona BiH se nastavljaju. Do sada je zabilježeno 135 slučajeva preuranjene, zakonom zabranjene kampanje i plaćenog oglašavanja u svakoj trećoj općini u BiH. To ukazuje na ovu masovnu pojavu i povećan broj kršenja Izbornog zakona u ovom segmentu u odnosu na Opće izbore 2014. i Lokalne 2016.. Evidentirano je 18 različitih političkih subjekata koji su počeli sa prijevremenom plaćenom kampanjom. Primijećena je i zloupotreba javnih resursa u cilju kampanje kao što je intenziviranje javnih radova i zapošljavanje u javnom sektoru

‘’Zakon je izričit u smislu da je zabranjen svaki oblik plaćenog političkog oglašavanja, a da su dozvoljene redovne aktivnosti stranaka. Intenzivne javne tribine u avgustu zasigurno ne spadaju u redovne aktivnosti političkih subjekata’’- naglasila je Jelena Tanasković Mićanović, koordinatorica za javne politike Koalicije ‘’Pod lupom’’.

Sumnja se u ažurnost biračkih spisakova u tri općine: Ključ, Bosanska Krupa i Ravno. U Općini Ključ Centar za birački spisak uopće ne radi i tu je odgovornost preuzela Općinska izborna komisija Ključ. U Općini Ravno postoji sumnja da je određeni broj mrtvih lica na biračkom spisku, a iz Centra za birački spisak navode činjenicu da se veliki broj stanovnika odselio te da nemaju podatke o umrlim.


Sve lokalne izborne komisije rade u punom sastavu. Međutim, uočeno je da 10 lokalnih izbornih komisija ne poštuje odredbe Izbornog zakona BiH o ravnopravnosti spolova a 14 nema adekvatne uslove za rad koji se ogledaju u, kako navode, neadekvatnim prostorijama za rad, lošoj opremi i nedostatku finansijskih sredstava.


‘’Ovo je napredak u odnosu na prve dvije sedmice izvještavanja, ali još uvijek u opasnost može dovesti implementaciju izbora na kvalitetan način te još jednom apelujemo na lokalnu administraciju da omogući adektvatne uslove za rad lokalnim izbornim komisijama u ovim općinama’’- kazala je Bojana Trninić, regionalna koordinatorica Koalicije ‘’Pod lupom’’.
Dugoročni posmatrači/ce Koalicije osim što posmatraju rad i sjednice lokalnih izbornih komisija prate i aktivnosti predviđene izbornim kalendarom i poštivanje rokova. Uočeno je da 4 lokalne izborne komisije nisu uputile poziv političkim subjektima za žrijebanje članova biračkih odbora do 08.8., a 21 lokalna izborna komisija nije dodijelila pozicije političkim subjektima u biračkim odborima čime su prekršile rok za ove aktivnosti. Međutim, neke od njih navode da su dobile suglasnost CIK-a za prolongiranje žrijebanja.

Zabilježeni su i slučajevi pritisaka na birače i kupovine glasova koji se ogledaju u nuđenju novca , nuđenju poklona i drugih protuusluga za glas. U pet općina izražena je sumnja u nezakonitu trgovinu mjestima u biračkim odborima koje će Koalicija dodatno istražiti.

‘’Navedene izborne nepravilnosti zabilježene u samo prve tri sedmice izvještavanja dugoročnih posmatrača/ica Koalicije „Pod lupom“ I nažalost upućuju na to da nećemo imati slobodne i poštene izbore u pravom smislu te riječi ni ove godine’’ – izrazio je zabrinutost direktor projekta Koalicija ‘’Pod lupom’’, Dario Jovanović.Vjerujemo da će izmjena koju je usvojila Centralna izborna komisija na preporuku Koalicije, a koja se odnosi na objavljivanje imena svih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu i to nakon imenovanja u birački odbor i na izborni dan, značajno sprječiti razmjene i potencijalne nezakonite trgovine mjestima u biračkim odborima koje će i ako se dese biti vidljive. Koalicija će javno objaviti online bazu svih imenovanih članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu i omogućiti pretraživanje članova po imenu i prezimenu, političkom subjketu, biračkom mjestu, općini ili gradu.


Podsjećamo građane i građanke Bosne i Hercegovine da se mogu prijaviti za posmatrače/ice izbornog dana na besplatni broj telefona 080 05 05 05 ili putem web stranice www.podlupom.org, te da prijave uočene izborne nepravilnosti putem navedenih kontakata.


Aktivnosti Koalicije ''Pod lupom'' provode se uz finansijsku podršku Evropske unije i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (3)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (0)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (1)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa