Saopštenje: Izborni proces do 09:00 sati ''pod lupom'' posmatrača/ica Koalicije

07.10.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja provodi građansko, nestranačko posmatranje Općih izbora 2018 u BiH, je na današnjoj Press konferenciji u Sarajevu izvjestila javnost o toku izbornog dana i zabilježenim incidentima do 09:00 sati.
Saopštenje: Izborni proces do 09:00 sati ''pod lupom'' posmatrača/ica Koalicije

Izborni dan je na većini biračkih mjesta započeo bez većih nepravilnosti ali sa brojnim tehničkim nedostacima. 


Velika većina posmatrača Pod lupom nesmetano je pristupila biračkim mjestima. Pripreme za otvaranje biračkih mjesta uglavnom su izvršene u skladu sa propisima. Na 82% biračkih mjesta svi članovi biračkih odbora su bili prisutni na biračkom mjestu.
Na 21% biračkih mjesta nije istaknuta lista sa imenima i prezimenima članova/ica biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu. Podsjećamo da je ovo preporuka Koalicije ''Pod lupom'' koju je usvojila Centralna izborna komisija te da je ista obaveza svih biračkih odbora.


Na 2% biračkih mjesta glasački listići nisu ručno brojani a na 6 % biračkih mjesta primijećen je nedostatak pojedinog izbornog materijala. U izolovanim slučajevima na  biračkim mjestima, glasačka kutija nije pokazana kao prazna prije otvaranja biračkih mjesta. 


Ukupno 72 % biračkih mjesta otvoreno je u 7:00 h, između 7:00 – 7:15 otvoreno je 23% biračkih mjesta,  a između 7:15- 8.00 h otvoreno je 5% biračkih mjesta. U izolovanim slučajevima biračka mjesta su otvorena nakon 8 sati i nije adekvatno osigurana tajnost glasanja


Do 09:00 sati zabilježeno je 99 kritičnih situacijama od kojih se 49  odnosi na zabranu ulaska posmatrača na biračka mjestima i  udaljavanje sa biračkih mjesta nastalih zbog nedostatka komunikacije između različitiha nivoa izborne administracije. U 4 slučaja izražena je sumnja na postojanje tzv. bugarskog voza, odnosno da je jedan birač došao sa već popunjenim glasačkim listićem a iznio prazne te u 9 slučajeva zabilježene su nepravilnosti pri glasanju.


Najozbiljnija prijava odnosi se  situaciju u Loparama gdje su se pojavile osobe s falsifikovanim akreditacijama političkih subjekata koje su obilazile biračka mjesta i vršile pritisak na posmatrače Koalicije.  Na biračkom mjestu 038A039 u Doboju, nakon prijavljene kritične situacije o pojavi već ispunjenih glasačkih listića, zamijenjeni su članovi biračkih odbora.

Također, Koalicija je primila i dojavu o kršenju izborne šutnje koja se odnosi na političkog subjekta SBB koji poziva na izlazak na glasanje građane i građanke BiH putem SMS poruka.


Sljedeća press konferencija bit će održana u 23:00h u PSBiH, kada će Koalicija pružiti informacije o procesu glasanja i zatvaranju biračkih mjesta.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (8)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (2)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (2)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (2)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa