Saopštenje: Koalicija „Pod lupom“ pozvala političare na odgovornost i konačno unapređenje Izbornog zakona BiH

Koalicija „Pod lupom“ je danas pozvala parlamentarce, političke stranke i sve druge relevantne aktere na odgovornost i prestanak ignorisanja prijedloga koji bi doveli do unapređenja izbornog procesa i povjerenja građana u izborni proces, saopšteno je na konferenciji za novinare u Sarajevu.
Saopštenje: Koalicija „Pod lupom“ pozvala političare na odgovornost i konačno unapređenje Izbornog zakona BiH

Do raspisivanja Opštih izbora ostalo je nešto više od 30 dana, a do sada nije pronađen kompromis niti pokazana spremnost donosioca odluka da unaprijede Izborni zakon BiH i osiguraju slobodne i poštene izbore. Od 2012. do 2016. godine usvojene su tek četiri značajnije izmjene Izbornog zakona BiH, od kojih jedna izmjena ide direktno na štetu građanima BiH.  Tako je 2016. godine unutarstranački prag za kandidate povećan sa 5% na 20% za Opšte izbore, što je prema mišljenju Koalicije „Pod lupom“ neprihvatljivo i predstavlja udar na osnovno pravo birača da biraju i budu birani.  


,,To znači da će građani na Opštim izborima u oktobru 2018. godine glasati na de facto zatvorenim listama. U suštini, svaki kandidat za kojeg glasamo kao građani birači ima jako male šanse za prelazak praga od 20% i zapravo će o konačnom izboru predstavnika građana u parlamentima odlučivati političke stranke a ne građani što je ogroman korak unazad u dosegnutim demokratskim standardima“, rekla je koordinatorica za javne politike Koalicije „Pod lupom“ Jelena Tanasković Mićanović.


Od održavanja Lokalnih izbora 2016. godine u  parlamentarnoj proceduri našli su se i prijedlozi koji su trebali dovesti to tehničkih i tehnoloških unapređenja izbornog procesa. Jedan od prijedloga pripremila je Koalicija “Pod lupom“, a koji se oslanjao na preporuke kojima bi se dijelom depolitizovao postupak imenovanja predsjednika/ca i zamjenika/ca predsjednika/ca biračkih odbora, proširenje kruga lica koja imaju pravo na ulaganje prigovora na nestranačke posmatrače i kandidate političkih subjekata, poništavanje izbora na biračkim mjestima gdje se utvrdi višak glasačkih listića i slično.


„Iako smo inicijalno imali podršku svih parlamentaraca sa kojima smo obavili pojedinačne sastanke, iako je Prijedlog zakona usvojen u prvom čitanju u PD PSBiH, ipak u konačnici prijedlog je „pao“ što smatramo za veliku štetu jer se pokazalo da nema istinske podrške za unapređenje važnih segmenata izbornog procesa“, dodala je Tanasković Mićanović.


Od organizacija koje posmatraju izbore, preporuke za unapređenje izbornog procesa su dali Koalicija „Pod lupom“, ukupno 34 preporuke, i Odjel za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi – OSCE ODIHR, ukupno 28. Većina preporuka nije iskorištena, niti je uopšte razmatrana u Parlamentarnoj skupštini. 


Koalicija „Pod lupom“ je danas predstavila javnosti i poslala parlamentarcima novi Prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, sa nadom da će naići na podršku vlasti. Predložene izmjene odnose se na uvođenje ranog glasanja, depolitizaciju ili umanjenje političkog uticaja na postupak imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, sprečavanje zloupotrebe nacionalnog izjašnjavanja, stvaranje pretpostavke za uvođenje novih tehnologija u proces glasanja, sprečavanje zloupotreba u korištenju javnih sredstava i uvođenje odgovornosti političkog subjekta za radnje članova biračkog odbora na biračkom mjestu koji dolaze ispred političkog subjekta.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (8)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (1)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (2)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa