Saopštenje: U Predsjedništvo BiH ulaze Džaferović, Dodik i Komšić

08.10.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja provodi građansko, nestranačko posmatranje Općih izbora 2018 u BiH, je na večerašnjoj Press konferenciji u Sarajevu izvjestila javnost o procesu glasana i zatvaranju biračkih mjesta, i zabilježenim incidentima do 21:30.
Saopštenje: U Predsjedništvo BiH ulaze Džaferović, Dodik i Komšić

Prema preliminarnim nalazima Koalicije, najveći broj glasova za  bošnjačkog člana Predsjedništva BiH,osvojio je Šefik Džaferović 37,9% glasova sa marginom greške +- 1,7%, slijede Denis Bećirović sa 32,5 % glasova sa marginom greške +- 1,4% te Fahrudin Radončić sa 12,9% glasova sa marginom greške +- 1,1%. Ostali kandidati za bošnjačkog člana Predsjenitšva BiH imaju ukupno 16,7% glasova sa marginom greške +- 0,8%.Za hrvatskog člana Predsjedništva BiH najveći broj glasova osvojio je Željko Komšić 54.7% glasova sa marginom greške +- 2,1%, slijedi Dragan Čović sa 34,1% glasova sa marginom greške +- 1,9% te Diana Zelenika sa 5,9 % glasova sa marginom greške +- 0,8%. Ostali kandidati za hrvatskog člana Predsjenitšva BiH imaju ukupno 5,3% glasova sa marginom greške +- 0,8%.


Milorad Dodik  osvojio je najveći broj glasova u utrci za srpskog člana Predsjedništva BiH 54,1 % glasova sa marginom greške +- 1,1%, slijedi Mladen Ivanić sa 42,6 % glasova sa marginom greške +- 1,1%. Ostali kandidati za srpskog člana Predsjenitšva BiH imaju ukupno 3,3 % glasova sa marginom greške +- 0,4%. Koalicija ''Pod lupom'' provodi procenu izbornih rezuultata na temelju slučajnog reprezentativnog uzorka biračkih mjesta.   Navedeni podaci odnose se na 95% obrađenog uzorkaIzlaznost na nivou države je bila 53,6 % birača/ica sa marginom greške +-1%. Izlaznost na nivou Federacije BiH 51,2% birača/ica sa marginom greške +-1,2 % te za Republiku Srpsku BiH 55,2% birača/ica sa marginom greške +-1,4%. Margina greške je računata sa 95. postotnim intervalom tačnosti.


Koalicija ''Pod lupom'' provela je projekt prikupljanja i obrade rezultata izbora za članove predsjedništva BiH prikupljanjem službenih rezultata izbora sa biračkih mjesta u Bosni i hercegovini. Finalne rezultate utrka za članove Predsjedništva BiH Kolicija ja će objaviti sutra na Press konferenciji u 11:00 sati.Proces zatvaranja biračkih mjesta na većini biračkih mjesta je protekao u skladu sa Izbornih zakonom BiH i pravilima. 79% biračkih mjesta zatvoreno je u 19:00, 15% do 19:15, a preostalih 6% do 20:00 sati. Na 76% biračkih mjesta nije bilo glasača ispred biračkih mjesta pri zatvaranju. Na 22 % biračkih mjesta građanima/kama koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h je omogućeno glasanje a u 2% nije omogućeno glasanje. Na većini biračkih mjesta, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.

Proces otvaranja biračkih mjesta i glasanja također je na velikoj večini biračkih mjesta protekao u skladu sa zakonom. Zabilježene su manje tehničke nepravilnosti. Na oko 25% biračkih mjesta zabilježeno je od 1 do 5 slučajeva da je jedna osoba više puta pomagala biračima/cama koji su pristupili glasanju a na 4% biračkih mjesta zabilježeno je od 1 do 5 slučajeva glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata.

Praksa široko rasprostranjenog porodičnog glasanja nastavila se i na ovim izborima. Od 1 do 5 ovakvih slučajeva zabilježeno je na 52% biračkih mjesta a na dodatnih 4% zabilježeni su frekventniji slučajevi, od 6 do 25 puta. Na 1% biračkih mjesta takvih slučajeva je bilo više od 25. U izolovanim slučajevima zabilježeno je da birači dolaze na biračka mjesta sa već označenim glasačkim listićima te da se jednoj osobi izdaje više glasačkih listića za isti izborni nivo.


Poređenjem vrsta nepravilnosti po biračkim mjestima uočeno je da se obično samo jedna vrsta nepravilnosti pojavljuje na jednom biračkom mjestu.

Proces brojanja glasova za članove Predsjeništva BiH obavljen je u skladu sa  izbornim pravilim na većini biračkih mjesta u zemlji. Posmatrači Koalicije nastavljaju svoj rad na biračkim mjestima i u liokalnim izbornim komisijama.


Do 21:30 Koalicija ''Pod lupom'' je primila ukupno 401 dojavu o kritičnim situacijama od čega se 76 odnosi na nepravilnosti pri procesu glasanja.  Zabrinjava pojava tzv. bugarskog voza koji je primjećen na 14 biračkih mjesta. Također u 14 slučajeva ugrožena je sigurnost posmatrača/ica Koalicije ‘’Pod lupom’’ zbog narušavanja javnog reda i mira na tim biračkim mjestima.
Naloženo je ulaganje 100 primjedbi u Zapisnike o radu biračkih odbora-


Podsjećamo, informacije o procesu prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanju rezultata izbora biće predstavljene javnosti na sutrašnjoj konferenciji za novinare u 11:00 sati u PSBiH.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (0)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (3)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (1)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (0)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (0)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (0)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (0)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (0)

Glasaj

Mapa