O nama

Koalicija za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom" je osnovana u maju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog posmatranja Opštih izbora 2014. godine.

Koaliciju čini pet nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine: • Centri civilnih inicijativa (CCI),

 • Udruženje građana ''Demokratija-Organizovanje-Napredak'' Prijedor (DON Prijedor),

 • Institut za razvoj mladih i zajednice ''Perpetuum Mobile'' Banja Luka,

 • Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno) i

 • Forum građana Tuzle (FGT Tuzla).


Primarna aktivnost Koalicije je posmatranje izbora. Do sada smo posmatrali Opće izbore 2014. godine, prijevremene lokalne izbore u sedamnaest općina, Lokalne izbore 2016. godine, prve izbore u novoformiranoj Općini Stanari, ponovljene izbore u Općini Stolac, opoziv za načelnika u Općini Lukavac, Opće izbore 2018. godine.  Na svim navedenim izborima je bilo angažovano oko 10 000 posmatrača/ica. Osim toga bavimo se istraživanjima i izradom međunarodnih komparativnih analiza, praćenjem sjednica Centralne izborne komisije BiH, organizovanjem okruglih stolova i konferencija okupljajući predstavnike/ce zakonodavnih institucija vlasti, izborne administracije, međunarodne i akademske zajednice, te medija i civilnog društva. Koalicija zagovara unapređenje izbornog procesa u svim njegovim segmentima. Pored navedenih aktivnosti, Koalicija u izbornoj godini vrši  i edukaciju mladih birača/ica koji prvi put izlaze na izbore, a u cilju motivacije i ohrabrivanja da aktivno učestvuju u izbornom procesu. Aktivnosti Koalicije pomažu strani donatori koji su dugo vremena angažovani na unapređenju i demokratizaciji izbornog procesa u BiH. Trenutni donatori su Evropska unija i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).


VIZIJA


Koalicija ,,Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organizovan građanski pokret u BiH.


MISIJA


Koalicija ,,Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristrasnost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.


CILJEVI • Spriječiti izborne prevare

 • Spriječiti izborne nepravilnosti

 • Podići svijest o izbornim manipulacijama

 • Podstaći izražavanje slobodne volje birača/ica

 • Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu

 • Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa