VANREDNO SAOPŠTENJE: KRIVIČNO DJELO - Zabilježen veći broj slučajeva zloupotrebe ličnih podataka u svrhu glasanja poštom

15.9.2018. Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja provodi građansko, nestranačko posmatranje izbora u BiH, objavila je vanredno saopštenje za medije povodom većeg broja zabilježenih prijava građana i građanki o zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte.


Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ zabilježila je veći broj prijava građana/ki o zloupotrebi njihovih ličnih podataka u svrhu prijava za glasanje putem pošte na predstojećim Općim izborima 7. oktobra 2018. godine, bez njihovog znanja. 


Predmetna aktivnost je krivično djelo prema krivičnom zakonodavstvu BiH i Koalicija apeluje na nadležne organe da reaguju, provedu opsežnu istragu i sankcionišu počinioce i nalogodavce.


''Pozivamo Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK BiH) da javno objavi birački spisak građana/ki registrovanih za glasanje putem pošte u što kraćem roku, uz zaštitu ličnih podataka građana/ki ali uz navođenje imena i prezimena, mjesta glasanja i države za koju su građani/ke prijavljeni za glasanje putem pošte'', naglasio je Dario Jovanović, direktor projekta Koalicija ''Pod lupom''. 


Koalicija „Pod lupom“ poziva sve državljane/ke BiH, bez obzira na to da li imaju prebivalište u BiH ili u nekoj drugoj državi, da na internet stranici CIK-a provjere gdje su registrovani za glasanje na linku: https://bit.ly/2rEodRf.  Sve moguće zloupotrebe ličnih podataka u svrhu izborne prevare građani/ke BiH mogu prijaviti CIK-u i Koaliciji „Pod lupom“.


Za predstojeće Opće izbore više od 77.000 birača registrovano je za glasanje putem pošte što je najveći broj do sada na izborima u BiH. Iz Koalicije navode da zloupotreba podataka u svrhu glasanja poštom nije jedina nepravilnost koju su evidentirali a koja se odnosi na glasanje putem pošte. Još u maju i junu mjesecu evidentiran je veći broj slučajeva lažnih profila i lažnih nagradnih igara vodećih trgovačkih lanaca u BiH a gdje je uslov za učešće u nagradnoj igri bio da građani/ke pošalju slike lične karte sa obje strane. Sumnja se da su upravo ovi profili bili korišteni za navedene zloupotrebe.


Također, zabilježeni su slučajevi pritisaka stranačkih aktivista/ca u Republici Srbiji na državljane BiH da se prijave za glasanje putem pošte, pritisci na studente iz BiH u Novom Sadu kojima se nudio novac u zamjenu za lične podatke i prijave za glasanje putem pošte u njihovo ime, te masovne stranačke kampanje za glasanje putem pošte u drugim državama. Pored navedenog, CIK je odbio više od 9.000 prijava za glasanje putem pošte po raznim osnovama. Pojedinim građanima/kama su ranije isporučeni i pogrešni glasački listići za pojedine nivoe vlasti za glasanje putem pošte.


''Sve navedeno upućuje na svjesne manipulacije izbornim procesom u cilju utjecaja na izborni rezultat. Jedini koji imaju interes za takvo nešto jesu politički subjekti koji su registrovani za učešće na izborima te među njima treba tražiti nalogodavce i izvršioce ovih krivičnih djela'', rekao je Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije ''Pod lupom''.


Iz Koalicije „Pod lupom“ podsjećaju sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da sve uočene nepravilnosti u izbornom procesu prije izbornog dana i na izborni dan mogu prijaviti na besplatni broj telefona 080 05 05 05 ili putem web stranice www.podlupom.org.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (1)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (11)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (3)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (1)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (3)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (1)

Glasaj

Mapa