Saopćenje za javnost: Koalicija „Pod lupom“ će na izborni dan u Gradu Mostaru pokriti sva biračka mjesta

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” danas je održala konferenciju za medije u Mostaru na kojoj je predstavila Preliminarni izvještaj o dugoročnom posmatranju Lokalnih izbora u Gradu Mostaru za period od 05. 10. do 14. 12. 2020. godine.
Saopćenje za javnost: Koalicija „Pod lupom“ će na  izborni dan u Gradu Mostaru pokriti sva biračka mjesta

Dugoročni posmatrači u Gradu Mostaru su radili na posmatranju rada gradske izborne komisije i praćenju poštivanja rokova propisanih izbornim kalendarom, evidentiranju i prijavi izbornih nepravilnosti i prevara, posmatranju izborne kampanje i medijskog izvještavanja, te pripremi posmatrača izbornog dana.


 


O svojim aktivnostima dugoročni posmatrači izvještavaju na sedmičnom nivou i održavaju redovne sastanke sa različitim akterima izbornog procesa (izbornom administracijom, političkim subjektima, institucijama, policijskim upravama, organizacijama civilnog društva, medijima i drugima) u cilju što objektivnije ocjene izbornog procesa.


Posmatrači/ce Koalicije „Pod lupom“ za Lokalne izbore u Gradu Mostaru izvijestili su o 18 izbornih nepravilnosti. Ove nepravilnosti se odnose na: preuranjenu kampanju u 9 slučajeva (po dva slučaja politički subjekti SDA, DF i SDP, po jedan slučaj politički subjekti HDZ BiH, Stranka za BiH i SBB), zloupotrebu javnih resursa u 5 slučajeva, govor u javnom prostoru koji može biti okarakerisan kao neprimjeren u 4 slučaja.


Slučajevi zloupotrebe javnih resursa odnose se na intenziviranje radova na lokalnoj infrastrukturi, te učestale i intenzivirane posjete funkcionera sa viših nivoa vlasti, koji se u pravilu sastaju ili posjećuju lokalne predstavnike vlastitih političkih stranaka. Pristigle prijave odnose se na političke subjekte SDA i SNSD, odnosno listu „Ostajte ovdje – zajedno za naš Mostar“. U okviru predizbornih aktivnosti zabilježen je i slučaj darivanja djece u dva navrata  od strane dužnosnika SNSD-a prilikom ovih aktivnosti, što je i javno objavljeno, a što može predstavljati zloupotrebu djece u političke svrhe. 


Ono što je obilježilo izbornu kampanju u Mostaru je izražena etnička polarizacija i baziranje kampanje na podizanju međuetničkih tenzija, poziva na etničku homogenizaciju pod krinkom tzv. „rasipanja glasova“. Zabilježeno je i da su ministri Vlade Republike Hrvatske u više navrata direktno ili indirektno davali podršku jednom političkom subjektu (HDZ BiH), te otvoreno pozivali građane na davanje podrške na izborima pomenutom političkom subjektu. Takođe, zabilježeno je i da se premijer Federacije BiH u kapacitetu javne imenovane funkcije, a ne stranačke, kako je i objavljeno na web stranici Gradskog odbora SDA Mostar, sastao isključivo sa kandidatima Koalicije za Mostar i njihovim kandidatom za gradonačelnika. Navedeni primjeri predstavljaju zloupotrebe javnih funkcija. – izjavio je Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije „Pod lupom“.


Iz Koalicije „Pod lupom“ napominju da je CIK BiH, za glasanje izvan BiH za izbore u Mostaru registrovala ukupno 3.985 birača/ica, što je 5 puta više u odnosu na posljednje lokalne izbore koji su u Gradu Mostaru održani 2008. godine. Najveći broj prijavljenih birača/ica za glasanje putem pošte dolazi iz sljedećih država: Njemačka (715), Srbija (627), Norveška (578), Švedska (411) i  Hrvatska (378).


 Neprimjeren govor zabilježen je u 4 slučaja. U ovim slučajevima od strane predstavnika političkih subjekata, ali i novinara, najčešće je korišten uvredljiv način analiziranja političkih dešavanja etiketiranjem na etničkoj osnovi što ide u prilog ranije izrečenoj ocjeni da se kampanja pojedinih političkih subjekata uglavnom oslanjala na etnonacionalne emocije birača/ica.


Koalicija je zaprimila prijavu od građanke Mostara koja je uznemirena jer je u svom sandučetu pronašla promotivni materijal koji izgleda identično kao i autentični glasački listić koji će se koristiti na izborni dan, sa porukom kako i za koga glasati, a koju je dijelila „Koalicija za Mostar“. S tim u vezi, Koalicija „Pod lupom“ je u posjedu Viber prepiske u kojoj izborni štab GO SDA Mostar jasno navodi namjeru da dođe u posjed izgleda glasačkog listića za izborna područja. Koalicija „Pod lupom“ naglašava da ne postoji legalan način da se bilo koji politički subjekt domogne glasačkog listića prije izbornog dana. Posebno je alarmantno ako štampane kopije glasačkih listića cirkuliraju u javnosti prije izbornog dana jer iste mogu biti zloupotrijebljene i na sam izborni dan. – dodao je Dario Jovanović.


Analiziranjem kandidatskih listi za izbore u Mostaru ponavlja se situacija sa velikim brojem političkih subjekata koji su se ovjerili za učešće na izborima, a u izbornoj utrci nastupaju sa po jednim kandidatom/kinjom što može upućivati na sumnje da je riječ o trgovini mjestima u biračkim odborima. Konkretno, riječ je o 16 različitih političkih subjekata, koji su istaknuli samo po jednog kandidata/kinju samo na nivou Gradske izborne jedinice, iako su uglavnom svi ovjereni za učešće i u izbornim područjima.


Koalicija „Pod lupom“ napravila je i internu analizu „kritičnih biračkih mjesta“ u Gradu Mostaru sa prethodnih Opštih izbora 2018. godine. Ova analiza ukazuje na određene indikativne anomalije u izbornom procesu (npr. izlaznost veća od 80%, kandidati/kinje sa 100% preferencijalnih/ličnih glasova) i zabilježene nepravilnosti u izvještajima nestranačkih posmatrača Koalicije „Pod lupom“ sa prethodnih izbora. Zabrinjava podatak da je čak 41 biračko mjesto u Mostaru (27% ukupnog broja redovnih biračkih mjesta) ocijenjeno kao „kritično“ zbog navedenih indikacija. 


Koalicija „Pod lupom“ je pratila i rad izborne administracije, Centralne izborne komisije i Gradske izborne komisije u Mostaru.U svom radu, CIK BiH prati utvrđene rokove za organizaciju i provođenje izbornih aktivnosti. Međutim, ono na šta treba skrenuti pažnju jesu izmjene CIK-a BiH koje se odnose na ostvarivanje prava glasa onih koji su COVID-19 pozitivni ili su u izolaciji, a kojima je omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj lokalnoj izbornoj komisijii odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa, tj. medicinski nalaz da su pozitivni na COVID-19 ili akt o izolaciji. Uzimajući u obzir dešavanja, odnosno iskustva glasača sa izbora održanih 15. 11. 2020. u vezi sa praktičnom primjenom ove Instrukcije, postoji bojazan da će na ovaj način i u Mostaru biti oštećen određeni broj birača/ica ili zbog sporosti cjelokupnog procesa ili zbog nedolaska tzv. COVID-19 mobilnog tima na adrese. – izjavila je Jelena Tanasković Mićanović, koordinatorica za javne politike Koalicije „Pod lupom“.


Kada govorimo o gradskoj izbornoj komisiji, Gradska izborna komisija (GIK) grada Mostara djeluje u punom sastavu, broji 7 članova i članica. U sastavu GIK Mostar ispoštovana je ravnopravnost spolova, kako je i propisano Izbornim zakonom BiH.


Prema izvještajima dugoročnih posmatrača Koalicije „Pod lupom“, GIK Mostar provodi aktivnosti u vezi sa pripremanjem i organizovanjem izbora u skladu sa kalendarom izbornih aktivnosti. Uputstvo o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH bliže propisuje funkcionisanje lokalnih izbornih komisija. Između ostalog, uputstvom je propisano donošenje Poslovnika o radu lokalne izborne komisije, što je ispoštovano od strane GIK Mostar. GIK Mostar ima i sekretara izborne komisije što je mogućnost predviđena Uputstvom.


GIK Mostar je objavila listu imenovanih članova biračkih odbora na oglasnoj ploči. Način sastavljanja odluke, odnosno stavljanje šifri političkih subjekata umjesto njihovog naziva onemogućava zainteresovanu javnost i birače/ice da imaju uvid u pripadnost članova/ica biračkih odbora političkim subjektima, te bi isto trebalo izmijeniti u budućnosti, odnosno u Odluci objavljivati nazive političkih subjekata umjesto šifri, kako bi se dao doprinos transparentnosti izbornog procesa. Stoga će Koalicija „Pod lupom“ javno objaviti imena svih nominovanih članova biračkih odbora sa nazivom političkog subjekta kojem pripadaju. – dodala je Jelena Tanasković.


Posmatrači/ice Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili da su GIK-u Mostar u posmatranom periodu uložena dva prigovora, jedan u vezi preuranjene kampanje, a drugi koji se ticao imenovanja biračkih odbora koji je odbijen kao neosnovan.


Koalicija “Pod lupom” se osvrnula i na specifičnosti procesa glasanja za Gradsko vijeće Grada Mostara i jedinstvena izborna pravila koja su drugačija u odnosu na sve preostale 142 lokalne zajednice u BiH. Na izborni dan u Gradu Mostaru će biti 7 različitih glasačkih listića od kojih će svaki birač/ica dobiti po dva glasačka listića, oba za Gradsko vijeće. Listići će biti raspoređeni u 7 izbornih jedinica iz kojih ce birati 35 vijećnika/ica od kojih najmanje 4, a najviše 15 može biti iz reda istog konstitutivnog naroda.Pozivamo građane i građanke Mostara da se pridržavaju propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuka te da iskoriste svoje pravo glasa jer je to najbolji način da njihov glasački listić ne bude zloupotrebljen i da se spriječe izborne nepravilnosti. Koalicija „Pod lupom“ je uz vas i za Lokalne izbore u Mostaru i imat će posmatrače na svim redovnim biračkim mjestima, kao i u Gradskoj izbornoj komisiji. Naši posmatrači će dati sve što je u njihovoj moći da vaše pravo glasa niko ne zloupotrijebi. – izjavio je Hasan Kamenjaković, PR koodinator Koalicije “Pod lupom”.


Iz Koalicije “Pod lupom” podsjećaju da svi građani i građanke mogu prijaviti uočene izborne nepravilnosti, online putem web stranice www.podlupom.org ili besplatnim pozivom na broj telefona 080 05 05 05.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (15)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (5)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (58)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (33)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (5)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa