Analize i istraživanja

U smjeru davanja doprinosa unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, Koalicija „Pod lupom“ je nakon Općih izbora 2014. do danas publikovala 7 analiza iz različitih oblasti izbornih propisa država članica OSCE-a.

Aktivnosti Koalicije, nakon posmatranja provođenja Općih izbora 2014., nastavile su se u smjeru davanja doprinosa unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. U cilju argumentovanja i vođenja plodnih diskusija na pojedine teme koje su iskazane kao goruće, Koalicija je u maju 2015. godine formirala radnu grupu sastavljenu od mladih istraživača/ica sa zadatkom analize izbornih zakona država članica OSCE-a, a rezultati njihovog rada su četiri analize na osnovu kojih je izdata publikacija „Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a“.


Prva u nizu analiza se odnosila na biračke odbore, koji su od svih relevantnih aktera okarakterisani kao slaba karika izbornog procesa u BiH. Naredna se bavila izbornim rokovima obzirom da je jedna od preporuka Koalicije  bila da se postojeći rokovi skrate sa umjesto sadašnjih 180 na 120 dana od dana raspisivanja izbora. Treća se bavila pitanjem zaštite izbornog prava, kao temeljnim pitanjem u zaštiti izbornog prava svih aktera izbornog procesa i zaštite izborne volje građana/ki. Četvrta analiza je dala osvrt na tehničke aspekte izbornog procesa kako bi se napravio pregled uporednih rješenja u propisima analiziranih država, te eventualno istakle određene dobre prakse koje bi bile primjenjive u slučaju BiH. Sve četiri analize su predstavljene na okruglim stolovima koji su održani u periodu od maja do septembra 2015. godine.


U mjesecu martu 2016. godine Koalicija je formirala još jednu radnu grupu mladih istraživača/ica, ovaj put sa zadatkom analiziranja oblasti procesa i uslova registracije političkih subjekata, načina njihovog redovnog finansiranja, te na kraju finansiranja izborne kampanje u propisima analiziranih država, tako da je Koalicija tokom 2016. godine predstavila javnosti dodatno tri analize koje su se bavile gore navedenim oblastima.  


Koalicija se nada da će ovaj i drugi materijali koje Koalicija pripremi biti od koristi Interresornoj radnoj grupi za izmjene izbornog zakonodavstva u procesu priprema izmjena Izbornog zakona BiH. Sve analize, kao i Pregled izbornog zakonodavstva i segmenata izbornog procesa u 40 država članica OSCE-a možete preuzeti ovdje.


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (616)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (186)

Providne glasačke kutije (197)

Smanjenje visine glasačkih kabina (65)

Sve navedeno (925)

Drugo (148)

Glasaj

Mapa