Izgradnja kapaciteta

Izgradnja kapaciteta je proces kojim ljudi, organizacije i društva, tokom vremena, sistematski podstiču i razvijaju svoje kapacitete kako bi ostvarili socijalne i ekonomske ciljeve, uključujući i poboljšavanje svog znanja, vještina, sistema i institucija.

Da bi se ojačalo razumijevanje primjenjivog zakonodavstva i izgradili kapaciteti osoblja da se uspješno snalaze u pravnim lavirintima, Koalicija ,,Pod lupom'' predlaže strateške mjere koje mogu doprinijeti izgradnji kapaciteta ne samo osoblja Koalicije nego i građana i drugih organizacija civilnog društva. Koalicija će nastojati da motiviše i upozna građane, a posebno mlade birače, o važnosti izbora i aktivnog uključivanja u izborni proces kroz aktivnosti kao što su edukativne radionice, seminari i  treninzi. Rezultati koje očekujemo su povećano učešće mladih i različitih aktera civilnog društva u izbornom procesu kako bismo imali efikasnu i funkcionalnu mrežu glasnih zagovarača.


MJERE  • Osmišljen i implementiran sistem izgradnje kapaciteta i osnaživanja građana, posebno mladih birača, na području cijele BiH;

  • Osmišljen i implementiran sistem izgradnje kapaciteta i prenosa znanja za različite aktere civilnog društva na području cijele BiH.


KLJUČNE AKTIVNOSTI  • Konferencije o izbornim pitanjima na centralnom i regionalnom nivou;

  • Javne rasprava o izbornim pitanjima; 

  • Konferencije o pitanjima organizacije rada političkih subjekata na centralnom i regionalnom nivou.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa