Organizacije

Različite organizacije i institucije pružaju podršku Koaliciji u realizaciji različitih vrsta aktivnosti, te u vidu besplatnog ustupanja prostora.

Rad Koalicije do danas su pomogli i pomažu:


Institucije:Međunarodne organizacije: Domaće organizacije: 1. American Corner Zenica

 2. Američki kutak Doboj

 3. ASuBiH Sarajevo

 4. Centar Novi Most, Čapljina

 5. Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši

 6. Centar za edukaciju mladih Travnik

 7. Centar za životnu sredinu Banja Luka

 8. CER - Centar za edukaciju i istraživanje

 9. Crveni križ Kalesija

 10. Dom kulture Bileća

 11. Dom kulture ''Nikola Kokošar''

 12. Ekološko udruženje"Seona - Ratiš"

 13. Helsinški parlament građana Banja Luka

 14. JU Centar za kulturu Prnjavor

 15. JU Dom kulture "Edhem Mulabdić" Maglaj

 16. JU„Kulturno-turistički i sportski centar“ Petrovo Mira Maksimović

 17. Kino & caffe Grude

 18. Kuća plamena mira Tuzla

 19. Lovačko društvo "Jelen" Gradačac

 20. Mjesna zajednica-Hasan Mušić

 21. Mladi aktivisti Kneževo

 22. Mladi volonteri Visoko

 23. MZ Centar Živinice

 24. Narodna Biblioteka Ljubinje

 25. Networks Sarajevo

 26. NVO Cezar

 27. NVO Demokratija

 28. NVO Halo

 29. NVO Milenijum

 30. NVO MOST

 31. NVO Naša vizija

 32. NVO OTAHARIN Bijeljina

 33. NVO Proni Brčko

 34. NVO Sunce

 35. NVO ''ToPeeR''

 36. NVO VERMONT Brčko

 37. Odred izviđača "Neretva" Konjic

 38. Omladinska organizacija "Mogu!"

 39. Omladinska organizacija „Centar", Mrkonjić Grad

 40. Omladinski centar Čelinac

 41. Omladinski centar Gornji Vakuf

 42. Omladinski centar Jajce

 43. Omladinski centar Nevesinje

 44. Omladinski centar Turbe

 45. Omladinski centar ''Una'' Kozarska Dubica

 46. Omladinski komunikativni centar Banja Luka

 47. Opća biblioteka Zenica

 48. Osnovna škola Vlasenica

 49. OŠ "Risto Proroković" Nevesinje

 50. OU Nova Vizija

 51. PD Mehanizam

 52. Poslovni inkubator Trebinje

 53. Savez izviđača grada Zenica

 54. Savez nacionalnih manjina RS

 55. Savjet mladih Srebrenice

 56. Srednjoškolski centar "Pero Lijepčević" Gacko

 57. Transparency International Banja Luka

 58. Udruga paraplegičara Livno

 59. Udruženja ''Sara-Srebrenica''

 60. Udruženje "Žena za ženu" Konjic

 61. Udruženje “Forum žena” Bratunac

 62. Udruženje nezaposlenih opštine Teslić

 63. Udruženje Nova generacija Banja Luka

 64. Udruženje Orhideja

 65. Udruženje penzionera Modriča

 66. Udruženje Ukrajinaca Prnjavor

 67. Udruženje za edukaciju i političko obrazovanje

 68. UG  Ambasada Lokalne Demokratije Zavidovići

 69. UG "Bistrica"

 70. UG "Sinovi Mahale"

 71. UG ABF Busovača

 72. UG Duvanjke

 73. UG Grahovo

 74. UG Jedinstvena organizacija mladih JOM / Jelah

 75. UG Moja generacija Banovići

 76. UŽ „Priroda“ Bratunac

 77. Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo

 78. Vijeće mladih Široki Brijeg

 79. YIHR

 80. Zdravo da ste


Pozivamo i druge organizacije i institucije da aktivno daju svoj doprinos i podrže rad Koalicije, a u cilju unapređenja izborne kulture i procesa u Bosni i Hercegovini. 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa