Pojedinci

Koalicija ,,Pod lupom" želi na ovaj način da iskaže zahvalnost svim pojedincima koji su pružili Koaliciji podršku putem ličnog angažmana ili jednostavno javnim izražavanjem podrške.

Lista pojedinaca koji su do sada doprinijeli radu Koalicije: 1. Adriana Kukić

 2. Aida Kaploh

 3. Amra Dizdar

 4. Amra Sumbić

 5. Biljana Matijević

 6. Borislav Đurić

 7. Branka Raljić

 8. Branko Deket

 9. David Naletilić

 10. Dragana Petrušič

 11. Dragica Vranić

 12. Emina Okić

 13. Franjo Rover

 14. Goran Đurić

 15. Irina Šolaja

 16. Ismet Strujo

 17. Ivica Ćavar

 18. Jefimija Serbić

 19. Lejla Deronja Suljić

 20. Lejla Kasum

 21. Lučijano Kaluža

 22. Luja Sremac

 23. Marina Tokić

 24. Marko Čavar

 25. Marko Zorkić

 26. Midhat Kasap

 27. Milan Jović

 28. Mirjana Saveljić

 29. Muamer Đedović

 30. Nada Živković

 31. Nermin Mehić

 32. Ninko Đurić

 33. Novica Milisavić

 34. Ognjen Davidović

 35. Perica Pracep

 36. Peter Josip Bevanda

 37. Ranko Radovanović

 38. Sara Velaga

 39. Sead I. Pašić

 40. Snežana Zorić

 41. Snježana Zorić

 42. Šejla Behlić

 43. Tihomir Dakić

 44. Uglješa Vuković


Pozivamo i druge pojedince da aktivno daju svoj doprinos i podrže rad Koalicije, a u cilju unapređenja izborne kulture i procesa u Bosni i Hercegovini. 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa