POZIV ZA PRESS KONFERENCIJU - BANJA LUKA 01. 10. U 11:00 H

Uvaženi predstavnici/ce medija, Pozivamo Vas na press konferenciju Koalicije za slobodne i poštene izbore ,,Pod lupom“ koja će biti održana 01. 10. 2020. (četvrtak) sa početkom u 11:00 sati u Hotelu Courtyard by Marriott (Prvog krajiškog korpusa 33) u Banjoj Luci.
POZIV ZA PRESS KONFERENCIJU - BANJA LUKA 01. 10. U 11:00 H

Povod press konferencije je predstavljanje izborne posmatračke misije građanskog, nestranačkog posmatranja Lokalnih izbora 2020. u BiH i nalaza posmatranja u prve tri sedmice dugoročnog posmatranja izbora u periodu od 07. 09. – 27. 09. 2020. godine.


Koalicija „Pod lupom“ predstavit će ključne nalaze dugoročnog posmatranja Lokalnih izbora 2020. koji se odnose na rad izborne administracije i zabilježene izborne nepravilnosti i prevare.


 Koalicija „Pod lupom“, zajedno sa 85 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa, ima 100 dugoročnih posmatrača/ica izbora u svim općinama, gradovima, te Brčko distriktu u BiH. Zajedno rade na posmatranju rada lokalnih izbornih komisija i poštivanja rokova propisanih izbornim kalendarom, evidentiranju i prijavi izbornih nepravilnosti i prevara, posmatranju izborne kampanje i medijskog izvještavanja, te pripremi posmatrača/ica izbornog dana.


 


Ljubazno Vas molimo da medijski popratite ovaj događaj.


Unaprijed zahvalni!


S poštovanjem,


Koalicija ''Pod lupom''


 


 


 


Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatoru za odnose s javnošću Koalicije ,,Pod lupom'' Hasanu Kamenjakoviću putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160 i 063 396 521.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (7)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (4)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (36)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (20)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (4)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (6)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (1)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (1)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (2)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (6)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (4)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa