Preliminarna ocjena izbornog dana prijevremenih izbora u Travniku i Foči (FBiH)

Izborni dan u općinama Travnik i Foča (FBiH) protekao je mirno, u skladu za Izbornim zakonom i provedbenim aktima Centralne izborne komisije BiH, uz manji broj zabilježenih nepravilnosti koje ne mogu uticati na rezultate izbora.
Preliminarna ocjena izbornog dana prijevremenih izbora u Travniku i Foči (FBiH)

Preliminarni podaci sa biračkih mjesta ukazuju na to da je izlaznost u Travniku skoro duplo manja u odnosu na Lokalne izbore održane 15. 11. 2020. godine. Jedan od mogućih faktora koji je imao uticaj na manju izlaznost u Travniku je poziv na bojkot izbora od strane dijela političkih subjekata.


Koalicija „Pod lupom“ posmatrala je Lokalne izbore 2020. godine, izbore u Gradu Mostaru, ponovljene izbore u opštinama Doboj i Srebrenica, te prijevremene izbore za načelnike opština Travnik i Foča (FBiH), čime je konačno kompletiran izborni proces za izbor više od 3.200 predstavnika u vlasti na lokalnom nivou. Nalazi nestranačkog, građanskog posmatranja ukazuju na hitnu potrebu unapređenja izbornog procesa, a što se mora desiti u ovoj, neizbornoj 2021. godini.


PRELIMINARNI REZULTATI ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE TRAVNIK I NAČELNIKA/ICU OPĆINE FOČA (FBiH)


Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za načelnika Općine Travnik pokazuju:  1. Kenan Dautović (SDA) – 54, 8 %

  2. Haris Kaniža (Naša travnička priča – NiP, SDP i NS) - 45, 2 %


U Foči (FBiH) se desila do sada nezabilježena situacija, a to je da svi kandidati/kinja za načelnika/icu imaju približno jednak broj glasova. Preliminarni podaci o rezultatima glasanja na posmatranim biračkim mjestima za načelnika/cu Općine Foča (FBiH) pokazuju:  1. Mensud Borović (SDA) – 230 glasova (24,6%)

  2. Mensad Arnaut (NBL-A-SDA Zajedno za Ustikolinu) – 241 glas (25,8%)

  3. Mujo Sofradžija (Nezavisni) – 246 glasova (26,3%)

  4. Mensura Karahodža (Nezavisni) - 218 glasova (23,3%)


Ono što će odrediti pobjednika na prijevremenim izborima u Foči (FBiH) su glasovi birača koji su glasali putem mobilnih timova (100 prijavljenih za glasanje na ovaj način) i u manjoj mjeri glasovi putem pošte (svega 13 prijavljenih za glasanje na ovaj način).


Koalicija „Pod lupom“ napominje da je glasanje putem mobilnih timova proces koji ne nadgledaju izborni posmatrači te apeluje na izbornu administraciju i posmatrače u općinskoj izbornoj komisji da dodatno obrati pažnju na utvrđivanje stvarnih rezultata glasanja putem mobilnih timova kao i pošte s obzirom na navedenu situaciju.


IZLAZNOST


Zabilježena izlaznost na prijevremenim izborima u izborima u Travniku je 27, 5 % (sa marginom statističke greške od +/- 3, 55 % na intervalu od 95 procentne tačnosti). Izlaznost u Foči (FBiH) je 56, 7 % (sa marginom statističke greške od +/- 9,6 % na intervalu od 95 procentne tačnosti).


Preliminarni podaci sa biračkih mjesta, i uzimajući u obzir marginu statističke greške, ukazuju na to da je izlaznost u Travniku skoro duplo manja u odnosu na Lokalne izbore održane 15. 11. 2020. godine.


UTVRĐIVANJE REZULTATA PONOVLJENIH IZBORA U TRAVNIKU I FOČI (FBiH)


Koalicija „Pod lupom“ je pratila utvrđivanje izbornih rezultata u Općini Travnik i Općini Foča (FBiH). Utvrđivanje rezulatata je na svim biračkim mjestima proteklo u skladu sa zakonom i propisima. Na osam biračkih mjesta u Travniku je zabilježeno da je žuta kopija Obrasca sa zbirnim rezultatima izvješena na biračkim mjestima, ali da je bila nečitka.


ZATVARANJE BIRAČKIH MJESTA


Zatvaranje biračkih mjesta je izvršeno u skladu sa propisima. Sva biračka mjesta su zatvorena u periodu od 19:00 h do 19:15 h. Na svim biračkim mjestima koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h je omogućeno glasanje. Na svim biračkim mjestima, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora.


PROCES GLASANJA


Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili porodično glasanje na 45 %  biračkih mjesta u Travniku (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti) i na dva od tri biračka mjesta u Foči (FBiH). Na 41 % biračkih mjesta u Travniku zabilježeni su i slučajevi vraćanja birača sa biračkog mjesta jer nisu bili na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti), dok je u Foči (FBiH) ovaj slučaj zabilježen na jednom od tri biračka mjesta.


Na 17 biračkih mjesta ista osoba je pružala pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, od kojih je 16 u Travniku.


Glasanje bez propisne identifikacije zabilježeno je na jednom biračkom mjestu u Travniku (091A042).


Ni na jednom biračkom mjestu nije bilo primjedbi ili prigovora posmatrača niti političkih subjekata. Tokom glasanja su se primjenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.


OTVARANJE I UREĐENJE BIRAČKIH MJESTA


Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na izborni dan u Općini Travnik i Općini Foča (FBiH) angažovala preko stotinu građanskih, nestranačkih posmatrača koji su imali nesmetan pristup na svim biračkim mjestima na koje su bili raspoređeni i u Travniku i u Foči (FBiH).


Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ do sada su zabilježili da na deset biračkih mjesta u Travniku svi članovi biračkog odbora nisu ispoštovali obavezu da budu prisutni na biračkom mjestu u 06:00 h. U Foči (FBiH) ova obaveza je ispoštovana na svim biračkim mjestima.


Jedno biračko mjesto u Travniku nije uređeno prema instrukcijama Centralne izborne komisije BiH/Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19.


Na svakom četvrtom biračkom mjestu u Travniku nije istaknuta lista članova biračkog odbora na kojoj se može vidjeti kojem političkom subjektu pripadaju članovi biračkog odbora. U Foči (FBiH) ova lista je na svim biračkim mjestima istaknuta sa nazivom političkog subjekta. Koalicija „Pod lupom naglašava da je neophodno objavljivati liste članova biračkih odbora sa nazivom političkih subjekata, kako bi se dao doprinos transparentnosti izbornog procesa i spriječila trgovina mjestima u biračkim odborima.


Tajnost glasanja je osigurana na svim biračkim mjestima i u Travniku i u Foči (FBiH), odnosno glasačke kabine su postavljene na način da niko ne može vidjeti za koga je birač glasao. Na svim biračkim mjestima glasačka kutija je pokazana prazna prije otvaranja biračkih mjesta. Ručno brojanje glasačkih listića prije otvaranja biračkog mjesta nije izvršeno na jednom biračkom mjestu u Travniku (091A062).


Tačno u 7:00 h je otvoreno 68 biračkih mjesta u Travniku, dok je šest biračkih mjesta otvoreno sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, a jedno biračko mjesto je otvoreno sa kašnjenjem dužim od 15 minuta (091A070). U Foči (FBiH), sva biračka mjesta su otvorena su otvorena tačno u 07:00 h.


ZAHVALA


Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ izražava neizmjernu zahvalnost nestranačkim, građanskim posmatračima izbora koji su posmatrali prijevremene izbore u Travniku i Foči (FBiH) i doprinijeli zaštiti glasova birača. Zahvaljujemo se i medijima na kontinuiranom praćenju nezavisne izborne posmatračke misije, blagovremenom obavještavanju javnosti o nalazima posmatranja i profesionalnom izvještavanju, kao i izbornoj administraciji na korektnoj saradnji. Zahvaljujemo se i svim drugim akterima izbornog procesa, a posebno građanima biračima na podršci i ukazanom povjerenju.


Koalicija „Pod lupom“ je zajedno za 85 organizacija civilnog društva aktivno radila na organizaciji posmatranja izbornog procesa u cijeloj Bosni i Hercegovini, a za prijevremene izbore u Travniku i Foči (FBiH), misiji Koalicije „Pod lupom“ su se priključile dvije organizacije civilnog društva, Centar za edukaciju mladih iz Travnika i Demokratski centar „Nove nade“ iz Foče koje su aktivno radile na angažmanu i selekciji nestranačkih posmatrača, te im se Koalicija „Pod lupom“ zahvaljuje na njihovom doprinosu slobodnim i poštenim izborima u Bosni i Hercegovini.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (22)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (83)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (43)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (13)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (5)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (8)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (12)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (9)

Glasaj

Mapa