Saopćenje za javnost (15. 11. 2020. u 11:00 h): Izborni proces do 10:00 h (otvaranje biračkih mjesta, pristup posmatrača i kritične situacije)

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja je zajedno sa 85 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa angažovala 2. 600 građanskih i nestranačkih posmatrača za Lokalne izbore 2020. godine, izvijestila je javnost na današnjoj press konferenciji u Sarajevu o otvaranju biračkih mjesta, pristupanju posmatrača Koalicije „Pod lupom“ biračkim mjestima te incidentima koje su zabilježili njeni posmatrači do 10:00 h.
Saopćenje za javnost (15. 11. 2020. u 11:00 h): Izborni proces do 10:00 h (otvaranje biračkih mjesta, pristup posmatrača i kritične situacije)

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'', koja je zajedno sa 85 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa angažovala 2. 600 građanskih i nestranačkih posmatrača za Lokalne izbore 2020. godine, izvijestila je javnost na današnjoj press konferenciji u Sarajevu o otvaranju biračkih mjesta, pristupanju posmatrača Koalicije „Pod lupom“ biračkim mjestima te incidentima koje su zabilježili njeni posmatrači do 10:00 h.


 Za 98 % posmatrača omogućen je nesmetan pristup biračkim mjestima na koje su bili raspoređeni. Problem u pristupu biračkim mjestima posmatrači su imali na 46 biračkih mjesta, od čega većina u Doboju. Navedena situacija se još uvijek rješava sa GIK Doboj i u komunikaciji sa biračkim odborima gdje se očekuje da će posmatračima Koalicije biti omogućeno posmatranje. Slična situacija zabilježena je na određenom broju biračkih mjesta u Banjoj Luci. Pozitivno je riješeno 24 ovih situacija, dok su ostale u postupku rješavanja. Prvobitno pristup na biračka mjesta nije omogućen posmatračima najčešće pod izgovorom nemogućnosti poštovanja epidemioloških mjera, a naknadno je omogućen. To nam govori da posmatračima nije bio omogućen pristup zbog samovolje biračkog odbora. 


 U 87 % slučajeva, svi članovi biračkog odbora su bili prisutni na biračkim mjestima u 06:00 h.


 Na 96 % biračkih mjesta uočeno je da su biračka mjesta uređena prema instrukcijama Centralne izborne komisije BiH/Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19, a na 25 biračka mjesta nisu ispoštovane instrukcije CIK-a. Zabrinjava podatak da na svakom trećem biračkom mjestu u zemlji  nije izvješena lista članova biračkog odbora na kojem se vidi naziv političkog subjekta za svakog člana BO, a što je obaveza.


 Na 6 % biračkih mjesta je nedostajalo nešto od sljedećeg izbornog materijala, dok na 2 % biračkih mjesta glasački listići nisu ručno brojani.


 130 glasačkih listića je nedostajalo na jednom BM u Banjoj Luci. Po prijavi kritične situacije, navedeno je da će glasački listići biti naknadno dostavljeni. Na 99 % biračkih mjesta, glasačka kutija je pokazana prazna prije otvaranja biračkih mjesta.


 Ukupno 84 % biračkih mjesta otvoreno je u 7:00 h, a preostala biračka mjesta sa kašnjenjem do sat vremena. Tri biračka mjesta otvorena su sa kašnjenjem od preko sat vremena: 103B017 u Vlasenici, 123B009 u Han Pijesku i 173A001 u Čapljini.


 Na svim biračkim mjestima je osigurana tajnost glasanja, odnosno glasačke kabine su postavljene na način da niko ne može vidjeti za koga je birač glasao. Tajnost glasanja je bila ugrožena u Prijedoru gdje su glasačke kutije bile postavljenje pored samog prozora pri čemu su svi mogli vidjeti proces glasanja, ali je situacija riješena po prijavi posmatrača Koalicije „Pod lupom“. Ova situacija je još zabilježena i u Bratuncu, ali je po reakciji posmatrača nepravilnost otklonjena.


 Vršenje pritisaka na birače zabilježeno je u Zavidovićima gdje stranački posmatrač GDS-a, sa biračkog mjesta Dolina u Zavidovicima, dolazi na biračko mjesto Alići u Zavidovićima i ulazi u kabinu za glasanje te verbalno vrši pritisak na birače. Predstavnik biračkog odbora je prvobitno konstatovao kako on ima pravo na to. Nakon što je Koalicija „Pod lupom“ prijavila slučaj, OIK kontaktirao političkog subjekta, upozorio da će daljnje slično ponašanje biti sankcionisanje, uklanjanjem navedenog posmatrača sa BM. Kontaktiran  je i birački odbor a sve je uvedeno i u zapisnik.


 Slučajevi fotografisanja glasačkog listića su zabilježeni u Sanskom Mostu, te po prijavi posmatrača zavedeni u ZARBO.


 U Trnovu FBiH zabilježeno je više od 15 slučajeva porodičnog glasanja. Posmatrač Koalicije „Pod lupom“ trenutno radi na rješavanju ove situacije. Porodično glasanje je zabilježeno još i u Ilijašu.


 Fizički obračun je zabilježen u općini Gradačac kada član biračkog odbora izbacio kandidata PDA. Slučaj je unesen u ZARBO.


 Ukupan broj zabilježenih kritičnih situacija iznosi 84, od čega se 46 prijavljenih situacija osnosi na onemogućavanje posmatranja. Pozitivno su riješena 24 slučaja. Ostali se odnose na nedostatak izbornog materijala, narušenu tajnost glasanja na dva biračka mjesta u Prijedoru i Bratuncu i porodično glasanje na dva biračka mjesta u Trnovu FBiH i Ilijašu.


 Koalicija poziva građane i građanke da izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo, a političke subjekte na poštivanje izborne šutnje i Izbornog zakona BiH.


 Građani sve uočene nepravilnosti tokom izbornog dana mogu prijaviti Koaliciji ''Pod lupom'' na besplatan broj 080 05 05 05 ili na sljedećem linku https://bih2020.electionsobserver.org/neregularnosti/ .


 Sljedeća press konferencija održat će se u 23:00 h, kada će Koalicija „Pod lupom“ pružiti informacije o procesu glasanja i zatvaranju biračkih mjesta.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (11)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (4)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (54)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (30)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (5)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (10)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (3)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (1)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (7)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (6)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (9)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (5)

Glasaj

Mapa