Saopštenje: Preliminarna ocjena izbornog dana

Preliminarna ocjena izbornog dana Koalicije „Pod lupom“ je da je izborni proces na većini biračkih mjesta i lokalnih izbornih komisija u BiH proveden u skladu sa Izbornim zakonom BiH, izuzev Stoca. Incidentne situacije i nepravilnosti su se dešavale u pojedinim opštinama u vidu kršenja Izbornog zakona i provedbenih akata. Zaprimljene prijave o ovim incidentima i nepravilnostima ukazuju na probleme u održavanju izbora.
Saopštenje: Preliminarna ocjena izbornog dana

Izbori u Stocu su prekinuti tokom dana na svim biračkim mjestima zbog velikog broja incidenata i nasilja. Koalicija „Pod lupom“ najoštrije osuđuje nasilje u izbornom procesu. Ovakvo ponašanje sudionika izbornog procesa ozbiljno narušava integritet izbora i udaljava BiH od do sada dosegnutih demokratskih standarda u provođenju izbora.


Utvrđivanje izbornih rezultata na biračkim mjestima uglavnom je proteklo u skladu sa zakonom i propisima.


Na 3% biračkih mjesta primijećeni su problemi s testom tačnosti i proglašavanje nevažećih listića suprotno zakonskim propisima. Na istom broju biračkih mjesta, podneseni su primjedbe od strane posmatrača. Na 1% biračkih mjesta primijećeni su problemi s pakovanjem izbornog materijala.


Posmatrači Koalicije su tokom izbornog dana i noći prijavili 173 ozbiljnija kršenja Izbornog zakona i/ili provedbenih akata CIK-a BiH. Ova kršenja odnose se na dopisivanje glasova prilikom brojanja u 7 slučajeva, neslaganja u testu tačnosti za izbor gradonačelnika/načelnika opštine na 28 biračkih mjesta, neslaganja u testu tačnosti za izbor vijećnika/odbornika u opštinsko/gradsko vijeće/skupštinu na 23 biračka mjesta. Na biračkom mjestu u Istočnoj Ilidži pojavili su se fotokopirani listići (8-9 listića), o čemu je birački odbor izvjestio OIK (132B009); incidenti prilikom brojanja glasova na biračkim mjestima zabilježeni su u Čeliću (052A001) i Gradačcu (025A006A) gdje je došlo i do intervencije policije.


Posmatrači Koalicije unijeli su preko 120 primjedbi na rad biračkih odbora, za koje se Koalicija nada da će biti ozbiljno razmotrene od strane izborne administracije sukladno članu 6.2. stav 2. Izbornog zakona BiH koji kaže da izborne komisije mogu po saznanju za učinjenu povredu iz svoje nadležnosti pokrenuti postupak po službenoj dužnosti.


Utvrđivanje izbornih rezultata u lokalnim izbornim komisijama još traje. Do 8:00 h  ujutro, 99 (70,21% ) LIK-ova je završilo svoj rad. Velika većina posmatrača Koalicije imala je nesmetan pristup procesu posmatranja u LIK-a.


Primopredaja izbornog materijala uglavnom je bila dobro organizirana, uz iznimku 6 LIK-a gdje su primijećene gužve (Maglaj, Gradačac, Ilidža, Široko Brijeg) i loša organizacija primopredaje izbornog materijala (Kalesija i Žepče). U Žepču je također primijećeno da je materijal s biračkih mjesta došao oštećen (otvorene vreće).


U 25 LIK-ova (25,25%) promatrači su primjetili slučajeve očigledno pogrešno pakovanog materijala sa biračkih mjesta, dok su u 37 LIK-ova (37,37%) predstavnici LIK -a otvarali su vreće kako bi otklonili greške u pakovanju izbornog materijala. U 39 LIK-ova  (39,39%) izvršeno je ponovno brojanje za bar jedno biračko mjesto. 11 LIK-ova nije na vidno mjesto izvjesilo podatke sa zbirnim rezultatima.


Osim nasilja u Stocu, zabilježeni su slučajevi nasrtaja na članove biračkog odbora na BM 026B010 u Pelagićevu, predsjednicu biračkog odbora na BM 125A017 (OŠ Rumboci) u Prozor-Rami, dva slučaja fizičkog nasilja između birača u Ilijašu i Visokom, kao i otvorene prijetnje posmatračima Koalicije „Pod lupom“.


Koalicija „Pod lupom“ je radila i PVT (paralelno prikupljanje rezultata izbora) u 5 najvećih opština u BiH – Banjoj Luci, Bijeljini, Novom Gradu Sarajevo, Tuzli i Zenici. Podaci Koalicije potvrđuju izbor kandidata za gradonačelnike i načelnike u Banjoj Luci (Igor Radojičić, 56,93%), Novom Gradu Sarajevo (Semir Efendić, 65,23%), Tuzli (Jasmin Imamović, 50,54%) i Zenici (Fuad Kasumović, 35,94%), dok u Bijeljini rezultati za gradonačelnika su unutar statističke greške te ne možemo sa sigurnošću reći ko je pobjednik izbora.


Koalicija je ukupno zaprimila 125 prijava građana, od kojih se 45 prijava odnosi se na pritiske, nagovaranja, zastrašivanja, podmićivanje i kupovinu glasova, a 30 na kršenje izborne šutnje.


Koalicija je posmatrala izbore na 2.500 biračkih mjesta, dok su mobilni timovi Koalicije do 03:00 h  posjetili 920 biračkih mjesta, što ukupno iznosi 65,33% redovnih biračkih mjesta.


Biračkim mjestima je bez ikakvih smetnji pristupilo 99% posmatrača Koalicije, dok je 1% posmatrača imalo problem sa ulaskom na biračko mjesto zbog nedovoljne komunikacija između pojedinih lokalnih izbornih komisija i Centralne izborne komisije BiH i problema sa izdavanjem akreditacija.


Na 85% biračkih mjesta bili su prisutni svi članovi biračkih odbora u 6:00h. Izborni materijal je nedostajao na 6% biračkih mjesta, što pokazuje da se izborna administracija nije dovoljno pripremila za Lokalne izbore.


Izuzimajući opštinu Stolac, i ostale gore navedene incidente, glasanje je na većini biračkih mjesta proteklo bez problema. Posmatrači su tokom procesa glasanja zabilježili nepravilnosti na 16 biračkih mjesta. Najmanje jedan slučaj porodičnog glasanja zabilježen je na 56,1% posmatranih BM, a na 60,5% BM zabilježeno je 1-5 slučajeva vraćanja birača sa biračkog mjesta zbog toga što se nisu nalazili na izvodu iz Centralnog biračkog spiska. Ipak, ovo se nije dešavalo sistematski već je riječ o slučajevima koji ne mogu ugroziti izborni proces.


Na čak 32,3% posmatranih biračkih mjesta zabilježen je barem jedan slučaj da je jedna osoba više puta pomagala biračima koji su pristupili glasanju, ali je na svega nekoliko biračkih mjesta zabilježeno više od 6 ovakvih slučajeva.


Na 6,9% biračkih mjesta je primijećen slučaj glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata.


Zatvaranje biračkih mjesta je uglavnom izvršeno u skladu sa propisima. Većina biračkih mjesta (98,8%) je zatvoreno do 19.15 sati, a preostalih 1,2% do 20.00 sati. Na 11 biračkih mjesta koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h nije omogućeno glasanje. Na 98,7% biračkih mjesta zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora. Na 26 biračkih mjesta omogućen je ulazak na biračko mjesto osobama koje nisu ovlaštene za to nakon njegovog zatvaranja i tokom procesa brojanja glasova.


Koalicija ''Pod lupom'' se zahvaljuje svim njenim posmatračima koji su svojim učešćem, ozbiljnim pristupom i zalaganjem dali svoj lični doprinos da se Lokalni izbori 2016 u BiH provedu u skladu sa Izbornim zakonom BiH, te da izborna volja građana BiH ne bude dovedena u pitanje.


Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ''Pod lupom'' Jovani Kljajić putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa