Zatvorena biračka mjesta, broje se glasovi, izlaznost do 18:00 h 54, 5%

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' je na konferenciji za medije održanoj u 21.00 h u Mostaru izvijestila javnost o procesu glasanja, zatvaranju biračkih mjesta i izlaznosti birača na Lokalnim izborima 2020. godine u Gradu Mostaru.
Zatvorena biračka mjesta, broje se glasovi, izlaznost do 18:00 h 54, 5%

Na izborni dan nije zabilježen nijedan slučaj bugarskog voza (birači na biračko mjesto dolaze sa već označenim glasačkim listićima, a iznose prazne) niti otvorenog nagovaranja da se glasa za određenog političkog subjekta, ali je zabilježen jedan slučaj zastrašivanja ili vršenja pritisaka na glasače.


Na 8 biračkih mjesta primijećeno je od 1 do 10 slučajeva glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata.


Vraćanje birača sa biračkog mjesta jer nisu bilu na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska je zabilježeno na više od 60 % biračkih mjesta (do 10  takvih slučajeva). Na jednom biračkom  mjestu je zabilježeno više od 10 takvih slučajeva.


Posmatrači „Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili porodično/obiteljsko glasanje na dvije trećine biračkih mjesta (do 10 slučajeva ove vrste nepravilnosti), a na jednom biračkom mjestu je zabilježeno više od 10 ovakvih slučajeva.


Na više od 40 % biračkih mjesta jedna osoba je pružala pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, a na dva biračka mjesta je zabilježeno više od 10 ovakvih slučajeva.


Na jednom biračkom mjestu je zabilježeno duže zadržavanje neovlaštenih osoba. U 6, 8 % slučajeva tokom glasanja se nisu primijenjivale i poštovale preporučene mjere za sprečavanje širenja COVID-19.


Posmatračima Koalicije „Pod lupom“ nije bilo omogućeno nesmetano praćenje izbornog procesa na tri birača mjesta, a na 13 biračkih mjesta zabilježeni su prigovori od strane posmatrača.


Koaliciji „Pod lupom“ su putem besplatnog telefona ili online prijave prijavljene 23 izborne nepravilnosti. Od tog broja, javilo se  7 građana i građanki kojima po njihovim tvrdnjama na adresu nije došao Kovid mobilni tim iako su se uredno registrovali za ovaj vid glasanja. O ovome je obaviještena Gradska izborna komisija. Jedan građanin je isto prijavio i u slučaju glasanja putem redovnog mobilnog tima.  


Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Lokalne izbore 2020. u Gradu Mostaru do 18:00 sati je 54, 4 % sa marginom statističke greške od +/- 1,31 % na intervalu od 95 procentne tačnosti. To je veća izlaznost u odnosu na izlaznost u isto vrijeme na redovnim lokalnim izborima održanim 15. 11. 2020. za 5,6 %, što ohrabruje.


Zatvaranje biračkih mjesta uglavnom je izvršeno u skladu sa propisima. Sva biračka mjesta su zatvorena do 19:15 izuzev jednog koje je zatvoreno poslije 19:15 h. Na 1, 4% biračkih mjesta koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h nije omogućeno glasanje. Na skoro svim biračkim mjestima, zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora, izuzetak su dva biračka mjesta.


Nakon zatvaranja biračkih mjesta, Koalicija „Pod lupom“ je zaprimila prijavu da na biračkom mjestu 155A014 posmatrači učestvuju u utvrđivanju rezultata sa članovima biračkog odbora. O ovome je izvještena Gradska izborna komisija koja će provjeriti prijavu.  Također, na biračkom mjestu 155A003 posmatrač Koalicije „Pod lupom“ i jedan posmatrač političkog subjekta udaljeni su sa biračkog mjesta na početku procesa utvrđivanja rezultat, ali su na koncu ipak vraćeni na biračko mjesto. Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ trenutno neometano prate proces brojanja glasova.


Informacije o cjelokupnom procesu  izbornog dana, utvrđivanju rezultata izbornog dana i preliminarnu ocjenu izbornog dana u Gradu Mostaru, Koalicija „Pod lupom“ će dati u saopćenju za javnost i medije koje će biti objavljeno u sutra (21. 12. 2020.) u 11:00 h na web stranici Koalicije „Pod lupom“ www.podlupom.org.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (22)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (7)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (83)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (43)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (13)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (5)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (3)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (8)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (12)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (9)

Glasaj

Mapa