Neophodno je hitno formiranje Interresorne radne grupe za izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' kao koalicija organizacija civilnog društva koja se prvenstveno bavi posmatranjem izbora i zaštitom izbornog procesa, kao i davanjem preporuka za unapređenje Izbornog zakona BiH, poslala je apel na adrese oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Vijeću ministara BiH, na što hitnije formiranje i početak rada Interresorne radne grupe za izmjene Izbornog zakona BiH.
Neophodno je hitno formiranje Interresorne radne grupe za izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

S obzirom na to da je predstojeći period relativno kratak za neophodne izmjene Izbornog zakona BiH, imajući u vidu da će se izbori održati 2022. godine, potrebno je pripremiti sve neophodne izmjene Izbornog zakona BiH koje će u prvom redu omogućiti transparentnije i poštenije Opšte izbore 2022. godine. Potrebno je do kraja ove kalendarske godine uputiti u parlamentarnu proceduru sve izmjene Izbornog zakona koje će biti usaglašene u Interresornoj radnoj grupi, čime bi započeo proces ispunjavanja jednog od 14 prioriteta koje je Evropska unija postavila kao obavezu vlastima u BiH. 


Ključne izmjene, pored onih koje se tiču implementacije presuda međunarodnih i domaćih sudova u pogledu utvrđene diskriminacije, odnosno obezbjeđivanja jednakog pasivnog biračkog prava za sve građanke i građane BiH, moraju se ticati i unapređenja određenih tehničkih rješenja za provedbu izbora. U prvom redu smatramo da kroz izmjene Izbornog zakona BiH treba predvidjeti drugačiji način imenovanja biračkih odbora i zakonom onemogućiti „trgovinu“ mjestima u biračkim odborima, uvesti nove tehnologije u izborni proces (elektronska identifikacija birača, utvrđivanje rezultata), spriječiti zloupotrebu glasanja izvan BiH, omogućiti podnošenje prigovora svima u svakoj fazi izbornog procesa, pojednostaviti procedure akreditovanja posmatrača izbora, itd


 Očekujemo da će donosioci odluka pokazati visok stepen odgovornost za neophodne izmjene Izbornog zakona BiH, a od političkih subjekata i organizacija civilnog društva da dostave svoje prijedloge Interresornoj radnoj grupi kako bi se na taj način došlo do najkvalitetnijih rješenja. – poručili su iz Koalicije „Pod lupom“.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (20)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (6)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (72)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (35)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (7)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (3)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (6)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (12)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (4)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (2)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (2)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (8)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (7)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (11)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (6)

Glasaj

Mapa