Izborno zakonodavstvo

Izborni zakon BiH je temeljni zakon za organizaciju i provođenje izbora.

Izborni zakon BiH je temeljni zakon za organizaciju i provođenje izbora. Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine uređuje se izbor članova i delegata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te utvrđuju principi koji važe za izbore na svim nivoima vlasti.


Do danas, ovaj Zakon je imao 20 izmjena i dopuna. Posljednje izmjene Izbornog zakona donesene su u aprilu 2016. godine na prijedlog Interresorne radne grupe za izradu izmjena izbornog zakonodavstva. Kao i u slučaju izmjena Zakona tokom 2014. uoči Opštih izbora, ovakva praksa nije u skladu sa Kodeksom dobre prakse u izbornim pitanjima Venecijanske komisije, koji preporučuje da se Izborni zakon ne mijenja u godini izbora. Ovim izmjenama i dopunama usvojena su 32 amandmana, koji su uglavnom tehničke prirode. 


Iako su nakon Opštih izbora 2014. godine najavljivane krupne izmjene Izbornog zakona, pa čak i donošenje novog, može se zaključiti da ni ovaj put nije postojala politička volja, niti potreban politički konsenzus da se takvo nešto učini na transparentan, uključiv i sveobuhvatan način. Postojeći Izborni zakon BiH  i dalje ne definiše rokove za formiranje izvršne vlasti, niti kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja rokova za formiranje zakonodavne vlasti na svim nivoima. Takođe, Izborni zakon ne poznaje institut vanrednih izbora koji u zakonom propisanim situacijama može da služi kao mehanizam za deblokadu nefunkcionisanja vlasti.


Za organizaciju i provođenje izbora u BiH, relevantni su takođe i: Izborni zakon Republike Srpske, Izborni zakon Brčko Distrikta BiH, Zakon o direktnom izboru načelnika u FBiH, te drugi zakoni povezani sa izbornim procesom: Zakon o finansiranju političkih stranaka, Zakon o državljanstvu, Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Zakon o prebivalištvu i boravištu državljana BiH, Zakon Brčko distrikta o izboru i promjeni entitetskog državljanstva, kao i svi propisi CIK-a. Nažalost, u BiH ne postoji zakon o političkim organizacijama koji bi regulisao pitanja bitna za njihovo odgovorno i transparentno djelovanje.


Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (616)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (186)

Providne glasačke kutije (197)

Smanjenje visine glasačkih kabina (65)

Sve navedeno (925)

Drugo (148)

Glasaj

Mapa