Koalicija 'Pod lupom': Izvještaj o izbornom procesu

Generalna ocjena Koalicije 'Pod lupom' jeste da je izborni dan u BiH prošao u demokratskoj i fer atmosferi i u skladu sa izbornim zakonom i pravilima, uz manji broj nepravilnosti i incidenata
Koalicija 'Pod lupom': Izvještaj o izbornom procesu

Kad je u pitanju tehnička provedba izbora, prema izvještaju naših posmatrača u više od 95% slučajeva biračka mjesta su otvorena i zatvorena na vrijeme.


Na zatvaranju biračkih mjesta u skoro 100% slučajeva članovi biračkog odbora bili su na svom mjestu.


Posmatrači su u skoro 100% slučajeva imali slobodan pristup posmatranju biračkih mjesta. Vrlo mali postotak slučajeva glasanja bez validnog identifikacijskog dokumenta je prijavljeno oko 4%.


U Brčko Distriktu je  najveći broj prijavljenih slučajeva vraćanja birača  sa biračkih mjesta, zbog neposjedovanja validnih dokumenata


Na 40-45% biračkih mjesta primjećeno je jedan do 5 slučajeva porodičnog glasanja..


Asistiranje pri glasanju kad jedna osoba pomaže više drugih osoba da glasaju primjećeno je na 27% biračkih mjesta


Što se tiče nevažećih glasačkih listića za izbor Predsjedništva BiH  na 98% biračkih mjesta poštovana je procedura proglašavanja nevažećih listića.


Na 5% BM bile su prisutne hemijske olovke prilikom prebrojavanja glasačkih listića. Na 28 biračkih mjesta na kojima su bili naši osmatrači upućene su primjedbe ili prigovori na utvrđivanje rezultata za Predsjedništvo BiH.


Parlamentarna skupština BiH: proces utvrđivanja rezultata za Parlamenranu skupštinu BiH protekao je vrlo pozitivno. Na 7 biračkih mjesta na kojima su bili posmatrači Koalicije primjećeno je dopisivanje na glasačke listiće.


Kod kantonalnih skupština proces utvrđivanja rezultata također je protekao vrlo pozitivno. Na 3 biračka mjesta na kojima su bili naši posmatrači primjećene su određene nepravilnosti (Bužim, Srebrenik i Čelić).


Također treba istaći da je proces utvrđivanja rezultata za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske protekao iznimno pozitivno. Na 4 biračka mjesta na kojima su  bili nai posmatrači upućene su primjedbe/prigovori za proces brojanja za predsjednika i potpredsjednike RS


Na 99% biračkih mjesta poštovane su procedure pakovanja izbornog materijala


U 96% slučajeva na biračkom mjestu prostor za glasanje i brojanje je bio adekvatan.


Na 99% biračkih mjesta svi članovi opštinskih izbornih komisija su potpisali i verificirali Zapisnik o radu.


A u 93%  slučajeva na biračkom mjestu istaknut je obrazac sa zbirnim rezultatima


Koalicija se ovim putem želi zahvaliti svim građanima BiH koji su se prijavili da posmatraju izbore, ali i Centralnoj izbornoj komisiji i lokalnim izbornim komisijama na dobroj saradnji tokom pripreme našeg posmatračkog procesa.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (1)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (1)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (11)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (3)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (3)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (0)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (1)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (0)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (0)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (0)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (1)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (1)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (3)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (0)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (1)

Glasaj

Mapa