Posmatranje izbora

Građanskim, nestranačkim posmatranjem izbora Koalicija ,,Pod lupom" želi doprinijeti održavanju slobodnih i poštenih izbora u Bosni i Hercegovini.

Prisustvo nestranačkih posmatrača/ica širom BiH ima za cilj zaštitu integriteta izbornog procesa i glasova drugih birača/ica. Za razliku od stranačkih posmatrača/ica koji izbore posmatraju isključivo za potrebe jednog političkog subjekta, nestranački posmatrači/ce posmatraju kako bi zaštitili Ustavom zagarantovana prava svih drugih građana/ki.


Posmatranje izbora u Bosni i Hercegovini je važan projekt jer omogućuje građanima/kama da direktno i aktivno učestvuju u izbornom procesu prateći njegovo zakonito odvijanje. Praksa u posljednjih osam godina je pokazala da najveći procenat posmatrača/ica na izborima pripada političkim strankama koje osim posmatranja izbora imaju pravo da biraju općinske izborne komisije, kreiraju izborno zakonodavstvo, organiziraju izbore i odrede kandidate/kinje za učešće u izborima. Ovakva praksa kao i komplikovanost političkog i administrativnog sistema u BiH ostavlja dosta prostora za izbornu manipulaciju, posebno u manjim sredinama. Prisustvom građanskih posmatrača/ica procenat predizbornih manipulacija i korupcije može se smanjiti u značajnoj mjeri, dok rezultati samog posmatranja mogu doprinijeti preporukama za unapređenje izbornog zakonodavstva i samog izbornog procesa, mobilizaciji građana/ki za izlazak na izbore te podizanju povjerenja javnosti u izbore.


Nakon posmatranja Općih izbora 2014. godine, Koalicija je izdala Konačni izvještaj u kojem su sistematizirani nalazi posmatranja i date preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira za provođenje izbora u BiH. Koalicija je nastavkom aktivnosti posmatranja izbornog procesa u 2015. godini, posmatrala i prijevremene lokalne izbore u šest općina i prve lokalne izbore u novoformiranoj Općini Stanari. Koalicija je na Lokalnim izborima 2016. godine, za razliku od Općih izbora 2014. godine, dodatni fokus stavila i na posmatranje izborne kampanje političkih subjekata, te na monitoring medijskog izvještavanja. Izvještaj o monitoringu Lokalnih izbora 2016. u kojem su date preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva, a koje će Koalicija aktivno zagovarati u narednom periodu, možete preuzeti ovdje. U februaru 2017. godine, Koalicija je posmatrala ponovljene izbore u Općini Stolac, gdje se na Lokalnim izborima 2016. dogodilo grubo kršenje Izbornog zakona i nasilan prekid izbornog procesa.


STRATEŠKE MJERE  • Koalicija okuplja zakonodavce i stručnu javnost na zajedničkim događajima na kojima se raspravlja o bitnim izbornim pitanjima;

  • Koalicija provodi široku javnu raspravu o izbornim pitanjima putem javnih debata, te rezultate iste upućuje zakonodavcu;

  • Koalicija okuplja zakonodavce i stručnu javnost na zajedničkim događajima na kojima se raspravlja i inicira donošenje zakona o političkim organizacijama;

  • Oformljena baza osposobljenih i glasnih zagovarača za promjene izbornog zakonodavstva koristi zajednički razvijene zagovaračke mehanizme. 


KLJUČNE AKTIVNOSTI  • Konferencije o izbornim pitanjima na centralnom i regionalnom nivou;

  • Javne rasprave/tribine o izbornim pitanjima; 

  • Konferencije o pitanjima organizacije rada političkih subjekata na centralnom i regionalnom nivou.


 

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (616)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (186)

Providne glasačke kutije (197)

Smanjenje visine glasačkih kabina (65)

Sve navedeno (925)

Drugo (148)

Glasaj

Mapa