Zagovaranje

Koalicija ,,Pod lupom'' intenzivno radi na zagovaračkim aktivnostima kako bi se izmijenio i/ili donio novi Izborni zakon BiH, koji je od 2001. do danas promijenjen 20 puta, te još uvijek predstavlja akt kojem su neophodne izmjene u cilju povećanja kvaliteta provođenja izbora u BiH.

Posljednje izmjene Izbornog zakona donesene su u aprilu 2016. godine na prijedlog Interresorne radne grupe za izradu izmjena izbornog zakonodavstva. Kao i u slučaju izmjena Zakona tokom 2014. uoči Opštih izbora, ovakva praksa nije u skladu sa Kodeksom dobre prakse u izbornim pitanjima Venecijanske komisije, koji preporučuje da se Izborni zakon ne mijenja u godini izbora.


Ovim izmjenama i dopunama usvojena su 32 amandmana, koji su uglavnom tehničke prirode. Ključne izmjene su se odnosile na povećanje unutarstranačkog praga osvojenih glasova za dodjelu mandata na lokalnim izborima (općinsko vijeće/skupština opštine) sa 5 na 10%, dok je za opšte izbore, odnosno izbore u kantonalne skupštine taj prag podignut sa 5 na 20%. Podizanje praga u ovom kontekstu predstavlja dodatno zatvaranje listi, odnosno manji uticaj volje birača prilikom biranja svojih predstavnika, a veći uticaj političkih subjekata. I Venecijanska komisija je stava da visok unutarstranački prag/prag preferencija, koji je rijetkost, može značiti de facto zatvorene liste iako postoji preferencijalno glasanje. Umjereni unutarstranački prag ili prag preferencija od 5 – 7% pruža dobre mogućnosti da birači utiču na kandidatske liste. U segmentu ravnopravnosti polova, ravnopravna zastupljenost polova uvedena je i za kompenzacijske liste što ranije nije bio slučaj. Ona podrazumijeva 40% manje zastupljenog pola sa redoslijedom predlaganja kandidata/kinja na način da je najmanje jedan kandidat/kinja manje zastupljenog pola među prva dva kandidata, dva među prvih pet kandidata/kinja, tri među osam, itd.  


Koalicija ,,Pod lupom“ je, kroz svoje zagovaračke aktivnosti za unapređenje izbornog zakonodavstva, a uz podršku dva zastupnika PS BiH, predložila dva amandmana koja su se odnosila na uvođenje funkcije nestranačkog predsjednika biračkog odbora i javnu objavu imena svih članova biračkih odbora sa pripadnosti političkom subjektu. Amandmani su imali za cilj veću profesionalnost u radu biračkih odbora kroz uvođenje nestranačke funkcije predsjednika biračkog odbora i sprečavanje tzv. trgovine mjestima u biračkim odborima koja dovodi u pitanje zakonitost izbornog procesa i poštivanje volje birača, međutim predloženi amandmani nisu dobili podršku zastupnika.


Takođe, pitanje Mostara, u kojem su lokalni izbori posljednji put održani 2008., nije naišlo na dogovor vodećih političkih stranaka tako da izbori ni ovaj put nisu održani, a građani Mostara ostali su uskraćeni za Ustavom im zagarantovana prava. Na dnevnom redu našla su se tri prijedloga opozicionih stranaka, od koji niti jedan nije naišao na podršku.   


Iako su nakon Opštih izbora 2014. godine najavljivane krupne izmjene Izbornog zakona, pa čak i donošenje novog, može se zaključiti da ni ovaj put nije postojala politička volja, niti potreban politički konsenzus da se takvo nešto učini na transparentan, uključiv i sveobuhvatan način. Postojeći Izborni zakon BiH  i dalje ne definiše rokove za formiranje izvršne vlasti, niti kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja rokova za formiranje zakonodavne vlasti na svim nivoima. Takođe, Izborni zakon ne poznaje institut vanrednih izbora koji u zakonom propisanim situacijama može da služi kao mehanizam za deblokadu nefunkcionisanja vlasti. 


U 2017. i 2018. godini Koalicija ,,Pod lupom'' će zagovarati 34 preporuke, od kojih je 10 prioritetnih, a to su:


1. Propisati da je predsjednik biračkog odbora nezavisna osoba sa iskustvom u provođenju izbora ili dobrim poznavanjem izbornog procesa i da ga/je imenuje lokalna izborna komisija.


2. Spriječiti razmjenu mjesta i potencijalnu trgovinu mjestima u biračkim odborima između političkih subjekata javnom objavom imena i prezimena svih članova biračkih odbora sa naznačenom pripadnošću političkom subjektu ispred kojeg su imenovani, i to odmah nakon imenovanja u birački odbor te ponovo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora;


3. Uvesti providne glasačke kutije za svaki nivo vlasti koji se bira i smanjiti visinu glasačkih kabina do minimalne visine koja obezbjeđuje tajnost glasanja.


5. Uvesti obavezu poništenja izbora za ona biračka mjesta gdje se utvrdi višak glasačkih listića;


6. Omogućiti nestranačkim posmatračima i kandidatima na kandidatskim listama podnošenje prigovora.


7. Stvoriti zakonske pretpostavke i omogućiti održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru;


8. Skratiti sve rokove od datuma raspisivanja izbora do službene i potpune objave konačnih rezultata izbora (umjesto sadašnjih 180, na 120 dana);


9. Na svakom biračkom mjestu obezbijediti skeniranje glasačkog listića od strane glasača čime bi se spriječile izborne manipulacije i brže objavili rezultati izbora.


10.  Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIK BiH ili prenošenjem ovlaštenja na službe državne revizije.


Sve preporuke Koalicije su prezentovane javnosti na konferencijama i javnim tribinama koje su organizovati širom Bosne i Hercegovine u 2017. godini.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Nestranački predsjednik biračkog odbora (616)

Javna objava imena svih članova biračkog odbora 30 dana prije izbornog dana (186)

Providne glasačke kutije (197)

Smanjenje visine glasačkih kabina (65)

Sve navedeno (925)

Drugo (148)

Glasaj

Mapa