Saopštenje: Koalicija ,,Pod lupom“ pozdravlja izmjene Izbornog zakona BiH koje je predložila CIK BiH

Analizirajući radni materijal za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koje je predložila Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH), Koalicija „Pod lupom“ smatra da su predložene izmjene i dopune korak naprijed u unapređivanju izbornog zakonodavstva i da zaslužuju ozbiljno razmatranje i prihvatanje od strane donosioca odluka.

12.10.2017. - Koalicija „Pod lupom“ izražava posebno zadovoljstvo što su se u setu predloženih izmjena našle i preporuke Koalicije „Pod lupom“ za unapređenje izbornog zakonodavstva date nakon opsežnog posmatranja izbornog procesa tokom Opštih izbora 2014. i Lokalnih izbora 2016. godine. Među najznačajnije  predložene izmjene i dopune od strane CIK BiH ubrajamo:  • Uvođenje nezavisne funkcije predsjednika biračkih odbora koji će se birati putem javnog oglasa u neizbornoj godini i koje će imenovati i za njihov rad snositi odgovornost opštinske/gradske izborne komisije;

  • Uvođenje novčanih sankcija za političke subjekte za čije predložene članove biračkih odbora se utvrdi da su prekršili odredbe Izbornog zakona BiH;

  • Sprečavanje zloupotrebe javnih sredstava uvođenjem u Izborni zakon BiH zabranu korištenja javnih sredstava za vlastitu promociju ili promociju političke stranke;

  • Uvođenje ranog glasanja za birače sa pravom glasa koji na dan izbora iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti glasati na svom biračkom mjestu;

  • Sprečavanje zloupotrebe nacionalnog izjašnjavanja uvođenjem odredbe kojom se u slučaju promjene nacionalnog opredjeljenja, u toku trajanja četvorogodišnjeg izbornog ciklusa, u obzir uzima nacionalno izjašnjavanje kandidata dato na popisu stanovništva provedenom 2013. godine;

  • Stvaranje preduslova za uvođenja novih tehnologija u izborni proces preciziranjem da se glasanje obavlja ručno na glasačkom listiću ili elektronski.


Koalicija ,,Pod lupom“ kod donosioca odluka i sama aktivno zagovara uvođenje ovih i drugih značajnih unapređenja u Izborni zakon BiH, te svoje kapacitete stavlja na raspolaganje nadležnim institucijama u svim fazama ovog procesa kako bi doprinijela zajedničkom cilju – slobodnim i poštenim izborima za sve građanke i građane BiH bez diskriminacije.  


Sve prioritetne preporuke Koalicije „Pod lupom“ za unapređenje izbora u BiH možete pogledati na linku www.tiny.cc/preporuke .


Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite koordinatorici za odnose s javnošću Koalicije ''Pod lupom'' Jovani Kljajić putem elektronske pošte pr@podlupom.org ili telefona 033 268 160 i 065 252 016.

Anketa

Šta je prioritetno za unapređenje izbornog procesa od preporuka Koalicije ''Pod lupom''?
Rezultati

Implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava čime će se svim građanima/kama sa navršenih 18 godina omogućiti aktivno i pasivno biračko pravo bez obzira na njihovu etničku pripadnost i prebivalište. (34)

Implementirati presude Ustavnog suda BiH koje se odnose na izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH a koje se odnose na konstituisanje Doma naroda FBiH i izbore u Gradu Mostar. (8)

Uvesti elektronsko skeniranje glasačkih listića na biračkom mjestu od strane birača/ica. (133)

Uvesti elektronsku identifikaciju birača/ica tj. čitače jedinstvenih bar kodova sa važećih identifikacionih dokumenata za identifikaciju birača/ica na biračkom mjestu. (74)

Smanjiti unutarstranački izborni prag za Opće izbore u BiH na 10% i izjednačiti ga sa unutarstranačkim izbornim pragom za lokalne izbore. (10)

Izbornim zakonom BiH predvidjeti institut zamjenskog poslaničkog mandata kako bi se izbjegla situacija da jedna osoba obavlja funkciju u izvršnoj vlasti, a istovremeno dobije mandat u zakonodavnoj vlasti. (4)

Omogućiti prigovor na izborni proces svima u svakoj fazi izbornog procesa. (8)

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja. (15)

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIk-a BiH. (6)

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama. (3)

Pokrenuti parlamentarnu i vanparlamentarnu raspravu o uvođenju instituta vanrednih izbora, vodeći računa o složenosti ustavnog uređenja BiH imajući u vidu da postoje četiri nivoa vlasti. (4)

Uvesti funkciju nestranačkog predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce biračkog odbora koji će biti obučavani i pripremani za rad u neizbornim godinama kroz posebne programe edukacije. (11)

Uvesti dodatne mehanizme osiguranja kako bi se spriječile zloupotrebe glasanja putem pošte. (13)

Nakon utvrđivanja broja neiskorištenih glasačkih listića, a prije pakovanja u originalne kutije, iste treba učiniti neupotebljivim na način da se donji desni i lijevi uglovi glasačkih listića odrežu makazama. (15)

Uskladiti izborni zakon BiH sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na ravnopravnost spolova u postupku imenovanja članova/ica Centralne izborne komisije BiH. (17)

Glasaj

Mapa